Kyrkokören i Jönköping som inte ville sjunga muslimska bönerop

Go down

Kyrkokören i Jönköping som inte ville sjunga muslimska bönerop

Post  Skribenten on Sat 2 Mar - 8:21

Ingress
Som den vetgirige känner till pågår med kraft och kläm en ”integration” utav kristendom genom svenska kyrkan och genom det alltmer växande inträdet av islam i Sverige. Det finns ett stort antal artiklar i ämnesområdet men jag stannade upp för rubricerade artikel med nedanstående text från 2012. Vi skall ej heller förglömma att böneutrop från moskén i Botkyrka, Fittja nu skall ha ”godkänts”.

Kyrkans tidning skriver om kyrkokören 2012-10-08
Sofia-Järstorps församling i Jönköping har bestämt att ta bort den muslimska delen ur Karl Jenkins fredsmässa som sätts upp på lördag. Beslutet att inte sjunga ett av styckena i Karl Jenkins An armed man - mass for peace, har vållat stor uppståndelse i media. Kyrkoherde Hans Boeryd har intervjuats i radio, teve och tidningar sedan beslutet blev känt. Kyrkokörerna skulle framföra en fredsmässa där texterna delvis är hämtade från religiösa skrifter. Men deltagarna i körerna blev tveksamma inför att framföra det muslimska böneutropet i kyrkan.

Länk: http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/kyrkokor-vill-inte-sjunga-muslimskt-bonerop

Publicerad 2012-10-08 - Text: Hanna Wallsten

- Först tog vi kontakt med den muslimska församlingen i Jönköping för att be nån därifrån att framföra just de orden. Men körerna var ändå inte riktigt tillfreds. Man var orolig för hur det skulle uppfattas, förklarar Hans Boeryd. Då drog sig muslimska församlingen ur samarbetet och tillslut beslöt alltså församlingen att skippa stycket helt.

Kompositören Karl Jenkins har mässa har satts upp runt om i världen. Han har sagt till Jönköpings-Posten att om församlingen inte tar med bönekallelsen så har de missuppfattat verket helt. Karl Jenkins har tagit kontakt med Hans Boeryd för att protestera.

- Här står två inställningar mot varandra. Vi respekterar hans verk men vi respekterar också dem som är tveksamma till att framföra muslimskt böneutrop i en kyrka, säger hans Boeryd.
Fredsmässan kommer som det ser ut i dagsläget ändå att framföras på lördag i Sofiakyrkan i Jönköping”. Hanna Wallsten

Så här lyder hela den islamiska bönen:
"Allah är stor.
Jag vittnar om att det inte finns någon annan gud än Allah.
Jag vittnar om att Muhammed är Allahs profet
Kom till bön.
Kom till frälsning.
Kom till framgång.
Att bedja är bättre än att sova.
Allah är stor.
Det finns ingen gudom utom Allah”

Att be denna bön är att förneka att det finns någon annan gud än den som islam anser vara den rätta guden. Det innebär sålunda att avsäga sig och avveckla kristendomen i Sverige allteftersom islam når vidare framsteg.
Antag att ett av politikerna anbefallt budskap förändras, av taktiska skäl eller helt enkelt förändras för att premisserna var felaktiga. Då måste ju också Kyrkan, likt en slängkälke, följa efter i galoppen. Kyrkan sitter i högsta grad fast och har påtvingats politikernas skumraskspel. Hur pass trovärdiga blir då de från kyrkan sufflerade budskapen?

Med självrättfärdighet menas någon som enligt egen uppfattning för korrekt liv - och att alla andra skall anpassa sig till det mönstret. Jesus hade i dåtiden åtminstone förmågan att urskilja vem som tillhörde fariséernas falska skara och vem som var hjälpbehövande.

”Ingen som tjänar kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon.” (Matt 6:24)

Kyrkans högsta prästerskap gör precis tvärtom - inte underligt att publiken sviker. Det duger inte att prästen vid ena gudstjänsttillfället talar i milda toner om livet och evigheten efter döden - för att i nästa gudstjänst landa i påtvingade politiskt korrekta floskler. Jag vill inte emotta floskler i kyrkan utan kunna bemöta dem med ord på plats.

Mvh/Skribenten


avatar
Skribenten

Poäng : 2707

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum