Islams inmarsch i Sverige

Go down

Islams inmarsch i Sverige

Post  Skribenten on Sun 12 May - 12:07

Islams inmarsch i Sverige

1. Ingress
Liberala Vänstern höjer till skyarna vad de kallar demokrati, helst skall den vara ”direktdemokrati” som innebär att ”folket” skall få bestämma om olika sakfrågor vad som ska ske i samhället. Men det gäller ingalunda Islam, så ej heller pågående massinvandring till Sverige, ty det är bara ”rätta frågor” som folket skulle få rösta om.

Enligt ursprunglig polynesisk föreställning om tabun, gick det ut på att människan var underställd heliga krafter som kunde utlösa straffande reaktioner om dessa tabun blev berörda. I nutida sammanhang förekommer påståenden om ”rasism”, ”nazism” och ”islamofobi” som har fått status som de farliga krafterna som kan släppas lös om själva debatten släpps lös.

Nu handlar det om på vad sätt ursprungsbefolkningen skall integreras! - Ska en långt större majoritet anpassas till en minoritet? Är det för mycket begärt att ursprungsbefolkningen först tillfrågas om Islam skall marknadsföras och föras djupt in i Sverige? Eljest borde det inte vara problem att i en nationell folkomröstning besluta om graden av islamisering av Sverige. Men Islam är satt på undantag.

De som läst Nya testamentet och känner till vad Jesus och Paulus sade och inte sade och därtill parallellt läst Koranen kommer att upptäcka att Nya testamentet inte alls är våldsam likt Koranen. Det finns då ett elegant men ändock på ett bedrägligt sätt att undgå dilemmat: nämligen att fokusera på kristnas korståg och övergrepp mot egna undersåtar eller andra befolkningar. Nu gäller det ej enbart att studera vad skriften säger utan vad lärjungarna gör.

Men ska man inte göra det samma när det gäller Islam? Nej, Islam är ett undantag - när det gäller Islam ska man enbart studera Koranen och inte alls debattera eller undersöka om Bin Ladin klämkäcka kamrater agerade muslimskt korrekt eller inte.

I övrigt - stämmer det förresten att Muhammed gifte sig med en nioåring? Jo, det stämmer, och de facto ägde vigseln rum vid flickans nioårsålder som var bortlovad redan tidigare, men det kan bortförklaras. Men vad hade hänt om en ny påve hade gift sig med en nioåring? Hade inte vänstern rejält häcklat honom för det? Jo, men inte när det gäller Islam som har en politiskt korrekt gräddfil.

Islam betyder underkastelse - frågan är vilken omfattning vi skall underkasta oss? Det finns många som just i denna stund känner sorg, på vad sätt det offentliga rummet besolkats av islamistisk propaganda. Fittjamoskéns ”böneutrop” är signalen för det ”muslimska civilsamhället” att ytterligare flytta fram sina positioner på bekostnad av ursprungsbefolkningen.

Bakomliggande budskap lyder: - ”svenskar ska kuvas och underkasta sig medeltidens tankebanor”. Ännu hissar vi svenska flaggan men låt oss slippa uppleva den dag då vi måste hala den för något som bekännarna av Islam inte accepterar.

Att ”Integrera” på det politiska planet har blivit ett abstrakt begrepp - för att ge grupper av människor tillgång till olika delar av samhället. I detta sammanhang kan ”integration” betyda nästan vad som helst. Integrering innebär ett tydligt avståndstagande från assimilering av folkgrupper. Ett begrepp som ”integrera”, som inte kan tolkas tydligt, innebär att upphovsmakarna kan undandra sig allt ansvar för uppkomna problem. Resultatet av det politiskt luftigt torgförda begreppet icke oväntat har lett till enklavernas rike, med boenden av folkgrupper som inte har (vill ha) så mycket med varandra att göra. Resultatet har också blivit omfattande kriminalitet i landet. Därmed är vi framme vid enklavernas rike.

Nya lägenheter har ställts till invandrarfamiljernas förfogande möblerade via etableringsbidrag, finansierat via CSN. Möblemanget har levererats från IKEA. Familjer med barn har klätts upp via svenska skattebetalare – icke bekostats via FN som vad många tror.

Om jag ej har fel förhåller det så att en bekännare av islam, allt enligt koranen, ej får ta emot gåvor av de kristna hundarna. Enligt min hörsägen kan det också vara så att en muslim skall göra allt för att plundra de kristna hundarna in på bara skinnet. Men därvidlag kan jag ha fel men rätta mig gärna, eftersom jag inte är ägare av koranen.

Om mina påståenden är korrekta, då vill jag att så snart som möjligt att bekännarna av islam återlämnar de gåvor som svenska staten, d.v.s skattebetalarna, har givit dem. Därefter vill jag också att bekännarna av islam går hem till sina föräldrar och ber dem göra likaledes och dessutom återlämnar möblemang och lägenhet till staten och kommunen.

Men om det enligt bekännarna av islam handlar om ”utplundring” av de kristna hundarna – ja då är det en helt annan sak. Då är det ju enligt koranen bara att fortsätta! Då är det tillåtet att ljuga hur mycket som helst om syftet gagnar islam och en själv. Det är också tillåtet att vinna de ”otrognas” tillit för att sedan utnyttja deras sårbarhet och besegra dem. Det kallas ”taqiyya”.

Pågående uppbyggnad av enklaver raserar lojaliteten mot samhället och gör att det splittras. Inom en 10-års period uppkommer krav på självstyren inom enklaverna, med ”stater inom nationalstaten”. ”Mångkulturalismen” baseras på en mycket naiv bild som bygger på ”berikande möten”. Det finns ej i arkitekternas sinnevärld en tanke på att en katastrof för landet sedan länge är under uppsegling.

2. Att söka efter diskriminering i Sverige
Med den långa rubriken ”Diskriminering i mödravården – utlandsfödda drabbas oftare av komplicerade förlossningar” - förklarar SvD måndag den 20 augusti 2007 att invandrarkvinnor drabbas oftare än svenska kvinnor av komplikationer vid förlossning. Därmed råder det en strukturell diskriminering inom den svenska vården påstår ”forskaren” Eva Robertsson.

Länk: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16769258.asp

Jag har talat med en till mig närstående kvinna som arbetar inom just barn- och mödravård, som läst Robertssons artikel och hon gav följande svar: ”Vad det hela handlar om är kvinnor (flickor) från Afrika som enlig islamsk tradition har blivit omskurna i underlivet, komna till Sverige gravida eller ”blir” gravida här i landet. Allt enligt traditionerna från hemländerna, som medbringas till Sverige, gäller ”locket på” för allt tal om graviditet, samliv, skyddsmedel, sexualitet, graviditet och förlossning. Det är männen som tillåts föra den diskussionen.

Inför förlossningen har de ovetande kvinnorna traumatiska funderingar om hur deras kropp på olika sätt ”kan komma att öppna sig” för att släppa ut barnet. Vetskapen hur en förlossning går till väga har inte förmedlats dem. Mödravården i Sverige har ett första förberedande samtal om förlossningen på c:a en timme i närvaro av tolk ty det är ytterst sällan svenska språket behärskas. Ytterligare uppföljningssamtal görs som kontroll att den gravida har förstått budskapet.

Svenska kvinnor är genom vårt västerländska kulturarv väl medvetna om vad samliv, preventivmedel, graviditet och förlossning handlar om. Veterligt finns ingen kvinna med svensk bakgrund som underlåter mödragymnastik under graviditeten. Omvänt är det ytterst få kvinnor av afrikansk bakgrund som deltar i mödragymnastik.

Förlossningarna för omskurna kvinnor (flickor) blir vanligen svåra eftersom omskärelse innebär att slidans öppning är hopsydd, enbart ett ”litet hål” återstår. För den skull görs innan förlossningen ett operativt ingrepp (föroperation) genom vilket slidan öppnas upp. Förlossningarna blir i sådana fall komplicerade och utsträckta, långt mer än ett dygn. Barnen får tas ut med sugklocka eller så handlar det om kejsarsnitt.

När förlossningen väl kommer igång, ja då är svenska barnmorskor på plats. Vanligen behärskar svenska barnmorskor inte språk som härstammar från Afrika. De svenska barnmorskorna arbetar i skift och löser av varandra eftersom förlossningen är utdragen. Tolk måste vara kallad och på plats – om denne nu orkar vara med i mer än ett dygn. Finns det ingen tolk, ja då begriper inte föderskan barnmorskans rop om att krysta eller andra instruktioner för att underlätta födseln.

Så går det till när medeltiden möter 2000-talets svenska vård som inte ansågs passa invandrarkvinnorna. De politiskt utnämnda forskarna kallar svensk vården för ”strukturell diskriminering”, alltmedan vänstermedia med uppenbara lögner bygger vidare på svenska ”skulden”. Frågan måste resas – hur sker förlossningar i Afrika? Där kanske förlossningar sker förutan strukturell diskriminering?

3. Att kraftfullt öka antalet väljare till riksdagsvalen.
Nu är det drygt ett år 2014 innan nästa val och det är hög tid för såväl regeringsalliansen som Socialdemokratin (s) med vänstern (v) att öka antalet väljare. Att ”stjäla” väljare från varandra har visat sig ge magert resultat. Båda falangerna har påfunnet den briljanta idén att hämta hit folk med bekännare av Islam med ursprung från länder såsom från Somalia och Afghanistan och bl a kalla det för ”arbetskraftinvandring”. I Sverige ligger siffran kring 400.000 bekännare av islam.

3.1 Regeringsalliansen ramöverenskommelse - med Miljöpartiet, rörande väsentligt ökad migration, skedde 2011-03-03. Dokument på fem sidor som i koncentrat menar att:

 Familjeåterföreningar skulle ske, men lagens tidigare regelverk (kontroll) avseende återförening ersatts med DNA-tester. Främst omhuldades somalier och afghaner (ensamkommande).

 Arbetskraftsinvandring enligt yrkesgrupper som. (1) medhjälpare i jordbruk & skogsbruk, (2) dataspecialister, (3) storhushåll och restaurang, (4) köks och restaurangarbete, (5) civilingenjörer och arkitekter, (6) städare, (7) annat. [Ref - Prop 2011/12 område 8 sid 36]

 Landstingen skall förmedla subventionerad (fri) hälso- och sjukvård åt asylsökande, som håller sig undan (gömda). Verkställande av ett beslut om avvisning eller utvisning skall i största möjliga omfattning förhindras. Alltså - det är personer som INTE har giltiga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige men som ”gömt” sig någonstans men som enligt (MP) ändå skall förmedlas hälso- och sjukvård.

Migrationsminister Tobias Billström sa sig vara väldigt glad över denna överenskommelse. Maria Ferm (MP) ansåg att det var den viktigaste reformen på asylområdet då hon enligt SR yttrade att: "Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar”. Ramöverenskommelsen kom senare att landa i nyssnämnda proposition [2011/12 område 8].

Asylsökande bestod år 2010 i första hand från Serbien & Makedonien som resultat av viseringsfrihet år 2009. Men dessa tillhörde gruppen som avvisades. Det är nu asylsökande från andra sidan jordklotet, Afghanistan och Somalia som omhuldas ävenså komna från Syrien. Resultatet av den sjangtila propositionen blev c:a 111.000 personer komna till Sverige år 2012 i huvudsak från nyssnämnda länder.

Vi måste också känna till Abdirizak Waberi, med ursprung från Somalia - numera moderat politiker och riksdagsledamot, vice president för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), tidigare ordförande vid Islamiska förbundet i Sverige. Waberi uppmärksammades i SVT dokumentär ”Slaget om muslimerna” 2009 där han bland annat uttalande att han vill leva i en islamisk stat i vilken politiken styrs efter koranen och att ungdomar inte får skaffa sig pojk- eller flickvän samt dans och popmusik ska undvikas.

Moderaterna placerade Waberi på 5:e plats på sin lista! Som nytillträdd riksdagsledamot 2010 blev Waberi suppleant i försvarsutskottet. Där bereds bl a militära frågor, samhällets krisberedskap och landets säkerhet. Inom moderaternas försvarskommitté har Waberi ansvaret, bl a, för Försvarshögskolan. Wabari tidigare uppdrag:

 Ordförande - Islamiska Förbundet i Sverige 2009-2011
 Ordförande - Sveriges Islamiska Skolor 2006-2011
 Sekreterare - Sveriges Muslimska Stiftelse med Göteborgs Moské 1998-2010;
 Ordförande - Islamiska Förbundet i Göteborg 2006-2008;
 Ledamot - SDN Lärjedalen Göteborg 2002-2006
 Sekreterare - Göteborgs Unga Muslimer1995-1997;

”Med anledning av de uttalanden som fällts av den moderate riksdagskandidaten, Waberi, ville Jimmie Åkesson (SD) att Fredrik Reinfeldt (m) skulle göra klart för väljarna huruvida han anser att man kan företräda moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa islamistiska värderingar.” Moderaten Abdirisak Waberi kan naturligtvis tycka vad han vill. Men delar resten av moderaterna hans åsikter?

3.2 Socialdemokratins insatser att öka medlemsantalet blev en stor skräll - som genljöd över landet och som spreds i andra länder. Det handlade om alla turerna kring valet av islamisten Omar Mustafa in i den socialdemokratiska partistyrelsen och utsparkningen av honom sex dagar senare. Skakningarna har inte bara avslöjat en spricka inom socialdemokraterna. Det framvisar ett avgrundsdjupt hål av nonchalans och förräderi mot Sverige.

Peter Weiderud, ordförande i ”Socialdemokrater för tro & solidaritet” - anser att Muslimska brödraskapet är ett moraliskt rättesnöre för den muslimska världen. I augusti 2009 antog Broderskapsrörelsen under Peter Weideruds ledning ett “Manifest för kristen vänster”. Här finns en grundläggande paragraf om jämlikhet: “Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.”

De som bygger sin politik på lögner, hyckleri och förtryck av folkopinionen kan vara förvissad om en sak: förr eller senare spricker hela upplägget. Socialdemokraternas favoritord “solidaritet” gällde från början Sveriges egna invånare. Det gör det inte längre.

Det stora misstaget i cirkus Mustafa - var den naiva tron att Islamiska förbundet antogs vara jämförbart med vilken idrotts- eller syförening som helst. Socialdemokraterna antog också att islamister kan ikläda sig socialdemokratiska värderingar om “solidaritet”, “alla människors lika värde”, “jämlikhet mellan könen” och “kampen mot homofobi och antifeminism” – bara för att de (islamisterna) befinner sig i Sverige. Ofattbart tror Socialdemokraterna att islam är “fredens och kärlekens religion”. De har uppenbarligen ingen aning om att islam rymmer en totalitär politisk ideologi.

Uppfattningen förefinns att islam, likt kristendom, är en religion i mängden som du kan ”välja”. Inom Islam är religion och regler för samhällsordningen sammanväxta (familj, äktenskap, barnuppfostran, tvångsäktenskap, ”hedersmord”, skola, arv m fl). Nu tillkommer ytterligare en komponent - fundamentalismen med militant inriktning mot terrorism. Steg för steg flyttas positionerna fram och trycks in i mottagarländer.

Avslöjandet blev mer än uppsendeväckande! - Som av en händelse var det tidningen Expo som uppmärksammar att Islamiska förbundet, där Omar Mustafa är ordförande och hade bjudit in de utpräglat antisemitiska egyptierna Salah Sultan och Ragheb al-Serjany som föreläsare.

”Under påskhelgen 2013 arrangerade Islamiska förbundet tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer (SUM) en konferens i Stockholm med Yvonne Ridley som inbjuden talare. Även hon har gjort starkt antisemitiska uttalanden. En annan talare på samma konferens, Azzam Tamimi, har sagt att “Israel är en cancer”, uppmuntrat till självmordsattacker och under ett seminarium i Cambridge försvarat hustrumisshandel med motiveringen att arabiska kvinnor ber om att bli slagna av sina män. År 2005 var Tamimi inbjuden både av Sveriges unga muslimer, SUM, och den socialdemokratiska kristna broderskapsrörelsen (numera “Socialdemokrater för tro & solidaritet”). Det är ej enbart Islamiska förbundet som har bjudit in antisemitiska föreläsare till Sverige, utan också flera socialdemokratiska organ; Palmecentret, Broderskaparna och S-studenter”.

För att sammanfatta cirkusen - såväl Omar Mustafa som socialdemokratin hade uppfattningen att kunna köra politik i form av en dubbel agenda utan att det skulle uppmärksammas. Det duger alltså inte att vara ordförande i Islamska förbundet ena dagen och nästa dag iklä sig rollen som ledamot i socialdemokratiska partistyrelsen.

Kritiken blev förödande när det framkom att Mustafa, i sin roll som ordförande i Islamiska förbundet, bjudit in flera personer med antisemitiska och homofobiska åsikter som föreläsare till olika konferenser som förbundet hade anordnat.

Den som därutöver som Mustafa, skickar Twitter med texten: ”Skicka svenska JAS-plan mot Israel nu!” - är egentligen rökt från början.

Allra sist - vi upplever nu att (1) Regeringsalliansen med Maria Ferm (mp) samt (2) Socialdemokraterna har en stark strävan att hämta valboskap, till Sverige enligt likalydande premisser, för att uppnå röster inför kommande val och på så sätt söka utestänga Sverigedemokraterna.

Men för att ”få” dessa röster har bl a nyssnämnda Abdirisak Wabadi, Omar Mustafa, Mehmet Kaplan tilldelats höga poster, i den meningen att de skall i samband med riksdags- och kommunalval förklara för sina okunniga landsmän huru de skall rösta. Men de rösterna kommer att kosta - såväl på krav av ytterligare politiska poster av högsta dignitet ävensom poster inom statsförvaltningen.

För att vara övertydlig - vad som sedan länge pågår är att såväl (1) regeringsalliansen som (2) Socialdemokraterna är på god väg att sälja ut Sverige till högstbjudande!

Mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2707

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  K. V. Pauker on Mon 13 May - 20:12

Skribenten wrote:Islams inmarsch i Sverige

1. Ingress
Liberala Vänstern höjer till skyarna vad de kallar demokrati, helst skall den vara ”direktdemokrati” som innebär att ”folket” skall få bestämma om olika sakfrågor vad som ska ske i samhället. Men det gäller ingalunda Islam, så ej heller pågående massinvandring till Sverige, ty det är bara ”rätta frågor” som folket skulle få rösta om.

Enligt ursprunglig polynesisk föreställning om tabun, gick det ut på att människan var underställd heliga krafter som kunde utlösa straffande reaktioner om dessa tabun blev berörda. I nutida sammanhang förekommer påståenden om ”rasism”, ”nazism” och ”islamofobi” som har fått status som de farliga krafterna som kan släppas lös om själva debatten släpps lös.

Nu handlar det om på vad sätt ursprungsbefolkningen skall integreras! - Ska en långt större majoritet anpassas till en minoritet? Är det för mycket begärt att ursprungsbefolkningen först tillfrågas om Islam skall marknadsföras och föras djupt in i Sverige? Eljest borde det inte vara problem att i en nationell folkomröstning besluta om graden av islamisering av Sverige. Men Islam är satt på undantag.

De som läst Nya testamentet och känner till vad Jesus och Paulus sade och inte sade och därtill parallellt läst Koranen kommer att upptäcka att Nya testamentet inte alls är våldsam likt Koranen. Det finns då ett elegant men ändock på ett bedrägligt sätt att undgå dilemmat: nämligen att fokusera på kristnas korståg och övergrepp mot egna undersåtar eller andra befolkningar. Nu gäller det ej enbart att studera vad skriften säger utan vad lärjungarna gör.

Men ska man inte göra det samma när det gäller Islam? Nej, Islam är ett undantag - när det gäller Islam ska man enbart studera Koranen och inte alls debattera eller undersöka om Bin Ladin klämkäcka kamrater agerade muslimskt korrekt eller inte.

I övrigt - stämmer det förresten att Muhammed gifte sig med en nioåring? Jo, det stämmer, och de facto ägde vigseln rum vid flickans nioårsålder som var bortlovad redan tidigare, men det kan bortförklaras. Men vad hade hänt om en ny påve hade gift sig med en nioåring? Hade inte vänstern rejält häcklat honom för det? Jo, men inte när det gäller Islam som har en politiskt korrekt gräddfil.

Islam betyder underkastelse - frågan är vilken omfattning vi skall underkasta oss? Det finns många som just i denna stund känner sorg, på vad sätt det offentliga rummet besolkats av islamistisk propaganda. Fittjamoskéns ”böneutrop” är signalen för det ”muslimska civilsamhället” att ytterligare flytta fram sina positioner på bekostnad av ursprungsbefolkningen.

Bakomliggande budskap lyder: - ”svenskar ska kuvas och underkasta sig medeltidens tankebanor”. Ännu hissar vi svenska flaggan men låt oss slippa uppleva den dag då vi måste hala den för något som bekännarna av Islam inte accepterar.

Att ”Integrera” på det politiska planet har blivit ett abstrakt begrepp - för att ge grupper av människor tillgång till olika delar av samhället. I detta sammanhang kan ”integration” betyda nästan vad som helst. Integrering innebär ett tydligt avståndstagande från assimilering av folkgrupper. Ett begrepp som ”integrera”, som inte kan tolkas tydligt, innebär att upphovsmakarna kan undandra sig allt ansvar för uppkomna problem. Resultatet av det politiskt luftigt torgförda begreppet icke oväntat har lett till enklavernas rike, med boenden av folkgrupper som inte har (vill ha) så mycket med varandra att göra. Resultatet har också blivit omfattande kriminalitet i landet. Därmed är vi framme vid enklavernas rike.

Nya lägenheter har ställts till invandrarfamiljernas förfogande möblerade via etableringsbidrag, finansierat via CSN. Möblemanget har levererats från IKEA. Familjer med barn har klätts upp via svenska skattebetalare – icke bekostats via FN som vad många tror.

Om jag ej har fel förhåller det så att en bekännare av islam, allt enligt koranen, ej får ta emot gåvor av de kristna hundarna. Enligt min hörsägen kan det också vara så att en muslim skall göra allt för att plundra de kristna hundarna in på bara skinnet. Men därvidlag kan jag ha fel men rätta mig gärna, eftersom jag inte är ägare av koranen.

Om mina påståenden är korrekta, då vill jag att så snart som möjligt att bekännarna av islam återlämnar de gåvor som svenska staten, d.v.s skattebetalarna, har givit dem. Därefter vill jag också att bekännarna av islam går hem till sina föräldrar och ber dem göra likaledes och dessutom återlämnar möblemang och lägenhet till staten och kommunen.

Men om det enligt bekännarna av islam handlar om ”utplundring” av de kristna hundarna – ja då är det en helt annan sak. Då är det ju enligt koranen bara att fortsätta! Då är det tillåtet att ljuga hur mycket som helst om syftet gagnar islam och en själv. Det är också tillåtet att vinna de ”otrognas” tillit för att sedan utnyttja deras sårbarhet och besegra dem. Det kallas ”taqiyya”.

Pågående uppbyggnad av enklaver raserar lojaliteten mot samhället och gör att det splittras. Inom en 10-års period uppkommer krav på självstyren inom enklaverna, med ”stater inom nationalstaten”. ”Mångkulturalismen” baseras på en mycket naiv bild som bygger på ”berikande möten”. Det finns ej i arkitekternas sinnevärld en tanke på att en katastrof för landet sedan länge är under uppsegling.

2. Att söka efter diskriminering i Sverige
Med den långa rubriken ”Diskriminering i mödravården – utlandsfödda drabbas oftare av komplicerade förlossningar” - förklarar SvD måndag den 20 augusti 2007 att invandrarkvinnor drabbas oftare än svenska kvinnor av komplikationer vid förlossning. Därmed råder det en strukturell diskriminering inom den svenska vården påstår ”forskaren” Eva Robertsson.

Länk: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16769258.asp

Jag har talat med en till mig närstående kvinna som arbetar inom just barn- och mödravård, som läst Robertssons artikel och hon gav följande svar: ”Vad det hela handlar om är kvinnor (flickor) från Afrika som enlig islamsk tradition har blivit omskurna i underlivet, komna till Sverige gravida eller ”blir” gravida här i landet. Allt enligt traditionerna från hemländerna, som medbringas till Sverige, gäller ”locket på” för allt tal om graviditet, samliv, skyddsmedel, sexualitet, graviditet och förlossning. Det är männen som tillåts föra den diskussionen.

Inför förlossningen har de ovetande kvinnorna traumatiska funderingar om hur deras kropp på olika sätt ”kan komma att öppna sig” för att släppa ut barnet. Vetskapen hur en förlossning går till väga har inte förmedlats dem. Mödravården i Sverige har ett första förberedande samtal om förlossningen på c:a en timme i närvaro av tolk ty det är ytterst sällan svenska språket behärskas. Ytterligare uppföljningssamtal görs som kontroll att den gravida har förstått budskapet.

Svenska kvinnor är genom vårt västerländska kulturarv väl medvetna om vad samliv, preventivmedel, graviditet och förlossning handlar om. Veterligt finns ingen kvinna med svensk bakgrund som underlåter mödragymnastik under graviditeten. Omvänt är det ytterst få kvinnor av afrikansk bakgrund som deltar i mödragymnastik.

Förlossningarna för omskurna kvinnor (flickor) blir vanligen svåra eftersom omskärelse innebär att slidans öppning är hopsydd, enbart ett ”litet hål” återstår. För den skull görs innan förlossningen ett operativt ingrepp (föroperation) genom vilket slidan öppnas upp. Förlossningarna blir i sådana fall komplicerade och utsträckta, långt mer än ett dygn. Barnen får tas ut med sugklocka eller så handlar det om kejsarsnitt.

När förlossningen väl kommer igång, ja då är svenska barnmorskor på plats. Vanligen behärskar svenska barnmorskor inte språk som härstammar från Afrika. De svenska barnmorskorna arbetar i skift och löser av varandra eftersom förlossningen är utdragen. Tolk måste vara kallad och på plats – om denne nu orkar vara med i mer än ett dygn. Finns det ingen tolk, ja då begriper inte föderskan barnmorskans rop om att krysta eller andra instruktioner för att underlätta födseln.

Så går det till när medeltiden möter 2000-talets svenska vård som inte ansågs passa invandrarkvinnorna. De politiskt utnämnda forskarna kallar svensk vården för ”strukturell diskriminering”, alltmedan vänstermedia med uppenbara lögner bygger vidare på svenska ”skulden”. Frågan måste resas – hur sker förlossningar i Afrika? Där kanske förlossningar sker förutan strukturell diskriminering?

3. Att kraftfullt öka antalet väljare till riksdagsvalen.
Nu är det drygt ett år 2014 innan nästa val och det är hög tid för såväl regeringsalliansen som Socialdemokratin (s) med vänstern (v) att öka antalet väljare. Att ”stjäla” väljare från varandra har visat sig ge magert resultat. Båda falangerna har påfunnet den briljanta idén att hämta hit folk med bekännare av Islam med ursprung från länder såsom från Somalia och Afghanistan och bl a kalla det för ”arbetskraftinvandring”. I Sverige ligger siffran kring 400.000 bekännare av islam.

3.1 Regeringsalliansen ramöverenskommelse - med Miljöpartiet, rörande väsentligt ökad migration, skedde 2011-03-03. Dokument på fem sidor som i koncentrat menar att:

 Familjeåterföreningar skulle ske, men lagens tidigare regelverk (kontroll) avseende återförening ersatts med DNA-tester. Främst omhuldades somalier och afghaner (ensamkommande).

 Arbetskraftsinvandring enligt yrkesgrupper som. (1) medhjälpare i jordbruk & skogsbruk, (2) dataspecialister, (3) storhushåll och restaurang, (4) köks och restaurangarbete, (5) civilingenjörer och arkitekter, (6) städare, (7) annat. [Ref - Prop 2011/12 område 8 sid 36]

 Landstingen skall förmedla subventionerad (fri) hälso- och sjukvård åt asylsökande, som håller sig undan (gömda). Verkställande av ett beslut om avvisning eller utvisning skall i största möjliga omfattning förhindras. Alltså - det är personer som INTE har giltiga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige men som ”gömt” sig någonstans men som enligt (MP) ändå skall förmedlas hälso- och sjukvård.

Migrationsminister Tobias Billström sa sig vara väldigt glad över denna överenskommelse. Maria Ferm (MP) ansåg att det var den viktigaste reformen på asylområdet då hon enligt SR yttrade att: "Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar”. Ramöverenskommelsen kom senare att landa i nyssnämnda proposition [2011/12 område 8].

Asylsökande bestod år 2010 i första hand från Serbien & Makedonien som resultat av viseringsfrihet år 2009. Men dessa tillhörde gruppen som avvisades. Det är nu asylsökande från andra sidan jordklotet, Afghanistan och Somalia som omhuldas ävenså komna från Syrien. Resultatet av den sjangtila propositionen blev c:a 111.000 personer komna till Sverige år 2012 i huvudsak från nyssnämnda länder.

Vi måste också känna till Abdirizak Waberi, med ursprung från Somalia - numera moderat politiker och riksdagsledamot, vice president för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), tidigare ordförande vid Islamiska förbundet i Sverige. Waberi uppmärksammades i SVT dokumentär ”Slaget om muslimerna” 2009 där han bland annat uttalande att han vill leva i en islamisk stat i vilken politiken styrs efter koranen och att ungdomar inte får skaffa sig pojk- eller flickvän samt dans och popmusik ska undvikas.

Moderaterna placerade Waberi på 5:e plats på sin lista! Som nytillträdd riksdagsledamot 2010 blev Waberi suppleant i försvarsutskottet. Där bereds bl a militära frågor, samhällets krisberedskap och landets säkerhet. Inom moderaternas försvarskommitté har Waberi ansvaret, bl a, för Försvarshögskolan. Wabari tidigare uppdrag:

 Ordförande - Islamiska Förbundet i Sverige 2009-2011
 Ordförande - Sveriges Islamiska Skolor 2006-2011
 Sekreterare - Sveriges Muslimska Stiftelse med Göteborgs Moské 1998-2010;
 Ordförande - Islamiska Förbundet i Göteborg 2006-2008;
 Ledamot - SDN Lärjedalen Göteborg 2002-2006
 Sekreterare - Göteborgs Unga Muslimer1995-1997;

”Med anledning av de uttalanden som fällts av den moderate riksdagskandidaten, Waberi, ville Jimmie Åkesson (SD) att Fredrik Reinfeldt (m) skulle göra klart för väljarna huruvida han anser att man kan företräda moderaterna i riksdagen och samtidigt hysa islamistiska värderingar.” Moderaten Abdirisak Waberi kan naturligtvis tycka vad han vill. Men delar resten av moderaterna hans åsikter?

3.2 Socialdemokratins insatser att öka medlemsantalet blev en stor skräll - som genljöd över landet och som spreds i andra länder. Det handlade om alla turerna kring valet av islamisten Omar Mustafa in i den socialdemokratiska partistyrelsen och utsparkningen av honom sex dagar senare. Skakningarna har inte bara avslöjat en spricka inom socialdemokraterna. Det framvisar ett avgrundsdjupt hål av nonchalans och förräderi mot Sverige.

Peter Weiderud, ordförande i ”Socialdemokrater för tro & solidaritet” - anser att Muslimska brödraskapet är ett moraliskt rättesnöre för den muslimska världen. I augusti 2009 antog Broderskapsrörelsen under Peter Weideruds ledning ett “Manifest för kristen vänster”. Här finns en grundläggande paragraf om jämlikhet: “Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.”

De som bygger sin politik på lögner, hyckleri och förtryck av folkopinionen kan vara förvissad om en sak: förr eller senare spricker hela upplägget. Socialdemokraternas favoritord “solidaritet” gällde från början Sveriges egna invånare. Det gör det inte längre.

Det stora misstaget i cirkus Mustafa - var den naiva tron att Islamiska förbundet antogs vara jämförbart med vilken idrotts- eller syförening som helst. Socialdemokraterna antog också att islamister kan ikläda sig socialdemokratiska värderingar om “solidaritet”, “alla människors lika värde”, “jämlikhet mellan könen” och “kampen mot homofobi och antifeminism” – bara för att de (islamisterna) befinner sig i Sverige. Ofattbart tror Socialdemokraterna att islam är “fredens och kärlekens religion”. De har uppenbarligen ingen aning om att islam rymmer en totalitär politisk ideologi.

Uppfattningen förefinns att islam, likt kristendom, är en religion i mängden som du kan ”välja”. Inom Islam är religion och regler för samhällsordningen sammanväxta (familj, äktenskap, barnuppfostran, tvångsäktenskap, ”hedersmord”, skola, arv m fl). Nu tillkommer ytterligare en komponent - fundamentalismen med militant inriktning mot terrorism. Steg för steg flyttas positionerna fram och trycks in i mottagarländer.

Avslöjandet blev mer än uppsendeväckande! - Som av en händelse var det tidningen Expo som uppmärksammar att Islamiska förbundet, där Omar Mustafa är ordförande och hade bjudit in de utpräglat antisemitiska egyptierna Salah Sultan och Ragheb al-Serjany som föreläsare.

”Under påskhelgen 2013 arrangerade Islamiska förbundet tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer (SUM) en konferens i Stockholm med Yvonne Ridley som inbjuden talare. Även hon har gjort starkt antisemitiska uttalanden. En annan talare på samma konferens, Azzam Tamimi, har sagt att “Israel är en cancer”, uppmuntrat till självmordsattacker och under ett seminarium i Cambridge försvarat hustrumisshandel med motiveringen att arabiska kvinnor ber om att bli slagna av sina män. År 2005 var Tamimi inbjuden både av Sveriges unga muslimer, SUM, och den socialdemokratiska kristna broderskapsrörelsen (numera “Socialdemokrater för tro & solidaritet”). Det är ej enbart Islamiska förbundet som har bjudit in antisemitiska föreläsare till Sverige, utan också flera socialdemokratiska organ; Palmecentret, Broderskaparna och S-studenter”.

För att sammanfatta cirkusen - såväl Omar Mustafa som socialdemokratin hade uppfattningen att kunna köra politik i form av en dubbel agenda utan att det skulle uppmärksammas. Det duger alltså inte att vara ordförande i Islamska förbundet ena dagen och nästa dag iklä sig rollen som ledamot i socialdemokratiska partistyrelsen.

Kritiken blev förödande när det framkom att Mustafa, i sin roll som ordförande i Islamiska förbundet, bjudit in flera personer med antisemitiska och homofobiska åsikter som föreläsare till olika konferenser som förbundet hade anordnat.

Den som därutöver som Mustafa, skickar Twitter med texten: ”Skicka svenska JAS-plan mot Israel nu!” - är egentligen rökt från början.

Allra sist - vi upplever nu att (1) Regeringsalliansen med Maria Ferm (mp) samt (2) Socialdemokraterna har en stark strävan att hämta valboskap, till Sverige enligt likalydande premisser, för att uppnå röster inför kommande val och på så sätt söka utestänga Sverigedemokraterna.

Men för att ”få” dessa röster har bl a nyssnämnda Abdirisak Wabadi, Omar Mustafa, Mehmet Kaplan tilldelats höga poster, i den meningen att de skall i samband med riksdags- och kommunalval förklara för sina okunniga landsmän huru de skall rösta. Men de rösterna kommer att kosta - såväl på krav av ytterligare politiska poster av högsta dignitet ävensom poster inom statsförvaltningen.

För att vara övertydlig - vad som sedan länge pågår är att såväl (1) regeringsalliansen som (2) Socialdemokraterna är på god väg att sälja ut Sverige till högstbjudande!

Mvh/SkribentenJämför man islam med nya testamentet framstår ju islam onekligen som en mindre sympatiskt. Gamla testamentet, Jesaja 60:10-12 t ex, framstår också som mindre sympatiskt än nya testamentet.

Jag tycker dock ändå att islams track record verkar bättre än den korta period i Ryssland då landet hette Sovjetunionen och då man rev tusentals kyrkor och då Stalin och hans svåger Lazar Kaganovitj mördade några miljoner kristna kulaker (som en oproportionerlig hämnd för grejer som hänt 20 år tidigare och bakåt i tiden). Islam har trots allt inte haft någon motsvarighet till kulakutrotningen. När man väl tagit kontroll över ett område, som t ex Spanien, fick de kristna ha kvar sin religion om de betalade litet extra skatt, ungefär som svenska skattebetalare måste betala 20 miljarder netto per år till andra EU-länder och 35 miljarder per år i u-hjälp samtidigt som skattebetalare i andra I-länder anses som anständiga människor trots att de inte gör detta.

Om muslimer tillåts massinvandra hit anser jag det snarast som en trygghet om de fortsätter vara muslimer och inte blir AFA:iter eller integreras politiskt i den västerländska politiska kultur som medvetet ignorerar kulakutrotningen (eller hävdar att de begick något slags självmord som i TV-serien Folkets århundrade) och som i vissa länder sett till att det finns lagar som gör att folk buras in om man förklarar orsakerna och bakgrunden till kulakutrotningen. Islam sätter åtminstone någon slags spärr för vad folk i fredstid får göra med vita européer eftersom islam stadgar att de kristna är "bokens folk". Det faktum att det är socialt accepterat att bli ledande journalist och politiker även om man har ett förflutet i AFA (men inte om man t ex varit nazist och har litet bruna ränder kvar) är ett exempel på att den nu rådande västliga politiska kulturen innebär att man i väldigt hög grad är beredd att se mellan fingrarna med företeelser typ en kulakutrotning. Att AFA:s f d politiska gren Expo, som från början var en trotskistisk organisation med rötterna i Stoppa rasismen som leddes av personer som var trotskister i likhet med Stieg Larsson, fått någon slags officiell status av rapportör till EU:s register över invandringsmotståndare (registret verkar även omfatta EU-kritiker, om jag förstått saken rätt) utgör också en tydlig indikation på vilken sorts politisk kultur vi lever i. Det finns i och för sig en del anständiga socialister, liberaler och konservativa. Jag konstaterar dock att man hittills generellt haft en väldigt hög tolerans när det gäller företeelsen kulakutrotningen (kontrasten mot hur man handskas med Förintelsen är otroligt slående) och att alltför explicita förklaringar av bakgrunden till kulakutrotningen leder till att man buras in i flera europeiska länder. Vad händer då om någon vill massutrota vita kristna igen? Vad händer om man vill diskriminera dem grovt eller se mellan fingrarna med icke-statliga våldsaktioner mot dessa? Exemplet Sydafrika i senare tid där man på ett uppenbart sätt sett mellan fingrarna med att flera tusen vita farmare i princip avrättats på Sydafrikas landsbygd är oroande. Visst är det sant att dessa farmare levde på mark som för 180 år sedan kontrollerades av svarta och att de kan vara sura över att ha förlorat sin mark. Men ponera att araberna på något mirakulöst sätt lyckats ta kontroll över Palestina igen och under 5 års tid gått från hus till hus och skjutit ihjäl 4000 judiska lantbrukare. Jag tror att fler tidningar än Dagen och Världen idag reagerat mot detta.

Jag vågar hävda att en färgad invandrarbefolkning som är präglad av islam och har en egen politisk agenda är mer trögrörlig när det gäller mer extrema aggressioner mot den vita, kristna befolkningen p g a att det i koranen trots allt finns en spärr för vad man får göra. I kulakutrotningsalternativet finns ingen sådan spärr. Därför tycker jag att det är jävligt korkat att jama med när en del figurer på senare år gått med i Sverigedemokraterna med syftet att försöka hetsa svennarna mot muslimerna och när diverse webbsajter med samma syfte startats upp. Därför tänker jag aldrig lyfta ett lillfinger för Sverigedemokraterna eller dessa webbsajter. Jag tror att de muslimska invandrare som bor i Sverige är tillräckligt sura på mig eftersom jag, om jag fått bestämma, inte skulle ha tillåtit nästan någon muslim att invandra till Sverige.

F ö tror jag att den nuvarande västerländska kulturen kommer att kunna klara av att svälja islam och successivt avskaffa den eller omforma den bl a till islam-varianter typ den Nalin Baksi företräder. Islam är en religion utan varje form av politisk intelligens medan den nuvarande västerländska kulturen är den ur maktutbredningssynpunkt i särklass mest intelligenta politiska och ekonomiska kulturen. Den är t ex klart mer intelligent än den traditionella, europeiska nationalistiska politiska kulturen. Den sistnämnda saknar också en ekonomisk/finansiell/medial gren vilket gör den väldigt kraftlös politiskt sett.

Så den politiska prognosen är väl inte direkt jättebra för de europeiska ursprungsbefolkningarna. Jag tror f ö inte heller att befolkningarna i Europa generellt ser sig som vita kristna eller liknande och ser saken som att de har något slags gruppintresse att försvara. De har ingen sådan politisk identitet. Ett exempel på detta är att väldigt få européer när ett verkligt genuint motstånd mot att skaffa barn med t ex thailändskor eller manliga invandrare från Mellanöstern och Afrika. Jag noterar i detta sammanhang att jag själv vet exempel på personer som talat nedsättande om invandrare och t ex använt sig av beteckningar som ”svartskallar” men sedan ändå själv plockat hit thailändskor och skaffat barn med dessa. Motviljan mot ”svartskallarna” verkar främst ha bottnat i att man ansett att man inte fått doppa veken eftersom ”svartskallarna” tagit alla tjejer. Men när man insett möjligheten att få knulla genom att plocka hit en kvinnlig invandrare från Asien har man blivit mer positiv till invandring. Ungefär på den nivån verkar den europeiska politiska identiteten befinna sig.

Givetvis kommer det dock under en övergångsperiod att finnas kvar vita, kristna européer. Och det är väl ingen fördel för denna kvarvarande grupp att hamna i minoritet. Men man göra bara saken värre genom att vara så jävla dum att svälja betet att göra sig ovän med muslimerna i onödan. Detta speglar verkligen nivån på europeiska nationalisters politiska intelligens. Observera hur europeiska judar samtidigt uppenbart undviker att göra sig ovän med muslimer på den europeiska politiska arenan. T o m i Malmö undviker man i regel att explicit säga att det är muslimer som står för antisemitismen. Vilka är smartare, judarna eller europeiska nationalister? De flesta nationalister som läser detta inlägg kommer inte på allvar att reflektera över sistnämnda mening.

K. V. Pauker

Poäng : 2978

Back to top Go down

Islams inmarsch i Sverige

Post  Skribenten on Thu 16 May - 14:38

Ingress
Jag måste säga att sign K.V. Pauker sammanställda kommentar, förknippat med mitt inlägg med rubriken ”Islams Inmarsch i Sverige”, är något av det jag vill klassa som ett av det mer underliga slaget som hamnat på Exilen. Här benas först upp K.V. Pauker underliga skildringar av historien.

Sedan följer Rikspolisstyrelsen som nyligen fått i uppdrag att kraftsamla mot vad som benämns ”hedersvåld”. Slutligen följer en kort presentation av Nobelpristagaren V.S. Naipaul, mycket kända bok ”Bland de rättrogna”, som passar bra i sammanhanget.

1. K.V. Pauker skriver: - Jag tycker dock ändå att islams track record verkar bättre än den korta period i Ryssland då landet hette Sovjetunionen och då man rev tusentals kyrkor och då Stalin och hans svåger Lazar Kaganovitj mördade några miljoner kristna kulaker.

1. Skribenten kommentar
Skribenten hänsyftar till den mycket kände professorn i historia, Richard Pipes. Historien om benämningen ”kulakerna” i förutvarande Sovjetunionen har K.V. Pauker missförstått, så här låg det till:

”Bolsjevikerna hade bestämt sig för att ta kontroll över landsbygden genom att hetsa en del av landsbygdbefolkningen mot en andra del och starta inbördeskrig mellan folk som levde fredligt vid varandras sida. ”Stormtrupperna” skulle bestå av arbetare från städerna och jordlösa bönder, fienden kallades ”kulaker” dvs landsbygdens ”bourgeoisie”.

”Lenin hatade alla som han uppfattade som ”bourgeoisie”, helt i samma ordning med Hitlers hat mot judarna, han lät inte nöja sig med någonting annat än han förintade dem. Hitler kunde framhäva ”rasmässiga” grunder för att bestämma vem som var jude. Däremot fanns inga bestämda riktlinjer för vem som var ”kulak”.

Uttrycket ”Kulak” var sällan använt utav bönderna i Sovjet själva. Uttrycket hade ingen exakt betydelse utan lite vagt om företagsamma bönder, sådana som enligt nutida terminologi var ”lite framåt”. Problemen blev uppenbara sommaren 1918 då politiska kommissarier hade fått i uppgift att peka ut fattiga bönder mot deras rikare grannar, ty Lenin behövde en klassfiende för att splittra landsbygden. Lenin framförde helt orealistiska siffror för att påstå att det rådde en långt gången ”klassdifferentiering” på landsbygden. Allt enligt Lenins siffror fanns det 15 miljoner (dvs 75%) bondefamiljer som måste betraktas som ”fattiga”. 3 miljoner (c:a 15%) som tillhörde mellangruppen och 2 miljoner (c:a 10 %) som kunde beskrivas som ”rika”.

Om det nu hade varit på det sättet i verkligheten skulle det varit en enkel uppgift att hetsa det ”fattiga” mot de ”rika”. Men Lenin förfuskade uppgifterna. Samtida statistik visar att de fattiga utgjorde mindre av 4% av landsbygdsbefolkningen och de RIKA kulakerna mindre än 2%, med återstående 94% utgjorde en ”mellangrupp av bönder som arbetade åt sig själva.

Regimen Lenin bortsåg från alla siffror och betecknade varje bonde, oavsett dennes verkliga ekonomiska status, som satte sig till motvärn mot livsmedelskonfiskering och som visade öppen fientlighet mot den, som KULAK. Det dekret som bolsjevikerna utfärdade i maj-juni 1918 hade tre mål:

(1) Att krossa de politiskt aktiva bönderna och utpeka den som ”kulaker”
(2) Att skapa ett nät av landsbygdssovjeter, ledda av kommunister.
(3) Att konfiskera så mycket livsmedel som möjligt åt städer och krigsmakten.

Vad blev resultatet av Lenins vansinnigheter? Det blev en verklig svält där miljoner drabbades! Så låg det alltså till när Lenin utnyttjade benämningen ”kulakerna” för att kunna behålla sin diktatur! Helt riktigt är att utrotningen av de Sovjetiska bönderna ej är lika känt som Förintelsen av judar.
[Ref - ”Den ryska revolutionen, Richard Pipes, Natur Kultur 1995, ISBN 91-27-06547-2]

Vad gäller politrukerna Lazar Kaganovitj och den ökände kollegan Molotov, bestämde Politbyrån att 1932-1933 skicka ut dem till spannmålsodlande trakter för att driva in skörden. Men nu hade lag om dödsstraff inrättats ”för varje stöld av socialistisk egendom”. Om ”sabotaget” fortsatte skulle hela befolkningen massdeporteras. [Ref - ”Kommunismens svarta bok”, DN bokförlag 1999, ISBN 91-7588-229-9]

För att vara övertydlig - Det finns väl dokumenterat vilka skändligheter diktatorerna i Sovjet utsatte den egna befolkningen för och kallade dem för ”Kulaker”, för att kunna driva in en skörd som inte fanns. Det finns väl dokumenterat huru Tysklands diktator i ”dåtiden” skickade oönskade personer till arbets- och utrotningsläger.

Men det finns också - väl dokumenterat i dåtiden huru företrädare för Islam behandlade sina undersåtar vid tiden för den osmanska invasionen av Balkan under 1400-1500 talen. När turkarna intog områden i Europa kopierades Bysans samhällssystem och erövrade och infångade ledare avrättades. Osmanerna visade föga intresse för sina kuvade, relativt självbestämmande undersåtar, så länge de var lydiga och betalde in sin skatt och inte gjorde revolt mot de nya härskarna.

Det osmanska riket hade sin största utbredning i mitten av 1600-talet. Imperiet sträckte sig från Ungern till södra Rysslands stäpper, ner till Persien, över Nilen och ända till Algeriet. Väldet var baserat på militär överlägsenhet och styrdes av turkar med en enväldig Sultan i Konstantinopel. [Ref - ”En historia om Balkan”, Sanimir Resic”, Historiska Media 2006, ISBN 978-91-85057-75-7]

Det finns också väl dokumenterat huru Spanien efter 700 år av stridigheter blev en nation genom att Ferdinand och Isabella insatser hade visat att de besegrat morerna. Men morerna utgjorde ett ständigt hot vare sig de var besegrade eller obesegrade. Efter Malagas´ belägring 1487 och Granada erövring 1492 var Spanien fritt. Granadas fall väckte allmän sensation i hela kristenheten. Men det betydelsefulla var att Spanien förenades till ett land och tog plats bland Europas nationer. Det var det slutliga korståget mot Islam och beskattning gentemot främmande krafter upphörde.

Det duger alltså inte som K.V. Pauker påstår att: -”Islams track record verkar bättre”

2. K.V. Pauker skriver: - ”Om muslimer tillåts massinvandra hit anser jag det snarast som en trygghet om de fortsätter vara muslimer och inte blir AFA:iter eller integreras politiskt i den västerländska politiska kultur som medvetet ignorerar kulakutrotningen (eller hävdar att de begick något slags självmord som i TV-serien Folkets århundrade).”[. . .]

”Islam sätter åtminstone någon slags spärr för vad folk i fredstid får göra med vita européer eftersom islam stadgar att de kristna är "bokens folk".[. . .]

2. Skribenten kommentar - Men om det enligt bekännarna av islam handlar om ”utplundring” av de kristna hundarna – ja då är det ju enligt koranen bara att fortsätta! Då är det tillåtet att ljuga hur mycket som helst om syftet gagnar islam och en själv. Det är också tillåtet att vinna de ”otrognas” tillit för att sedan utnyttja deras sårbarhet och besegra dem. Det kallas ”taqiyya”.

I övrigt - på vad sätt blir det tryggare med en massinvandring av bekännare av Islam??

Vi har en statskyrka som ödmjukt frågar politikerna vad som är den rätta tron alltmedan islam införs och moskéer byggs runt om i landet. Ingen i mängden av jämställdhetsaktivister har med ett ord tagit avstånd från den patriarkala struktur som medföljer islam. Medeltiden i form av en extrem rörelse har anlänt till Europa och Sverige. Med i baggaget följer medeltida kvinnosyn, arrangerade giftermål inom släkter mellan små flickor och gamla gubbar, ”hedersmord” som rätterligen borde kallas skammens kultur, kvinnor kvar i hemmen med barnuppfostran, könsstympning, mödomshinnereparationer, halalslakt – ja listan kan göras lång!

Islam är inte en privatiserad religion, utan ett kombinerat religiöst och politiskt system. Där detta system får avgörande inflytande, går friheten ut och förtrycket kommer in. Det fanns snälla och trevliga kommunister och nazister som var stora djurvänner, men båda systemen förtryckte oliktänkande. Det finns snälla och fredliga muslimer, som exempelvis visat solidaritet med koptiska kristna i Egypten.

Men att helt frikoppla islam från diskussionen om terrordådet i Stockholm vore som att frikoppla kommunismen från Stalins terror och Hitlers massmord. Men den som försöker föra den diskussionen kallas ofta för ”islamofob”.

3. K.V. Pauker skriver: - Vad händer då om någon vill massutrota vita kristna igen? Vad händer om man vill diskriminera dem grovt eller se mellan fingrarna med icke-statliga våldsaktioner mot dessa?

3. Skribenten kommentar - En hypotetisk massutrotning av den vita kristna ursprungsfolkningen kommer inte att komma till stånd eftersom upphovsmakarna (Islamister) har stort behov av slavar. De som vill vara slavar kommer att fortsätta att vara slavar. Men de som med avsky tar avstånd från ”de nya makthavarna”, kommer att ta till vapen och bilda motståndsgrupper. Då kommer ockupanterna med hot som att avrätta de vita slavarna ävensom att genomföra detta - i analogi vad som hände i Tjeckoslovakien när Reinhard Heydrich undanröjdes via den tjeckiska exilregeringen 1941.

4. K.V. Pauker skriver: - Jag vågar hävda att en färgad invandrarbefolkning som är präglad av islam och har en egen politisk agenda är mer trögrörlig när det gäller mer extrema aggressioner mot den vita, kristna befolkningen p g a att det i koranen trots allt finns en spärr för vad man får göra. I kulakutrotningsalternativet finns ingen sådan spärr.

4. Skribenten kommentar - Vad förefinns för ”spärr” i koranen och hur kan den på något sätt jämföras med ”kulakerna”, de som rätteligen borde kallas Sovjetiska bönder.

5. K.V. Pauker skriver:
(1) F.ö tror jag att den nuvarande västerländska kulturen kommer att kunna klara av att svälja islam och successivt avskaffa den eller omforma den bl a till islam-varianter typ den Nalin Baksi företräder. [. . .]

(2) Så den politiska prognosen är väl inte direkt jättebra för de europeiska ursprungsbefolkningarna. Jag tror f ö inte heller att befolkningarna i Europa generellt ser sig som vita kristna eller liknande och ser saken som att de har något slags gruppintresse att försvara. De har ingen sådan politisk identitet.[. . .]

(3) Givetvis kommer det dock under en övergångsperiod att finnas kvar vita, kristna européer. Och det är väl ingen fördel för denna kvarvarande grupp att hamna i minoritet. Men man göra bara saken värre genom att vara så jävla dum att svälja betet att göra sig ovän med muslimerna i onödan.[. . .]

5. Skribenten kommentar - det var tautologier som heter duga. I ena (1) meningen anser Pauker ”att västerländska kulturen kommer att klara sig” - I nästa mening (2) anser Pauker att prognosen ”inte är så bra” för ursprungsbefolkningen, slutligen (3) i tredje meningen ”skall vi inte reta muslimerna i onödan eftersom det speglar nationalisternas intelligens”.

Menar verkligen K.V. Pauker att ursprungsbefolkningen tysta skall titta på alltmedan främmande krafter från andra världsdelar kommer hit och trycker in en helt ny dagordning?? Enligt min uppfattning var det precis vad herr Hitler och herr Stalin ville för 70 år sedan.

6. Svenska Polisen kraftsamlar mot hedersvåld - en expertgrupp ska utreda överraskande fall från balkong.
Jag lämnar K.V. Pauker skröna och går till nu nutid - jag upphör aldrig att förvåna mig över på vad sätt politikerskaran skamlöst och oavbrutet påfinner att snygga upp fasaden för det tvångskulturella riket. Så ofta inträffar numera balkongnedfall av unga flickor förknippade med släkter komna från andra ”kulturer” att polismyndigheten kommenderats att bygga upp en ”expertgrupp” för att reda ut de många oväntade balkongfallen.

För att vara övertydlig - Det har ”ramlat ner” för många unga flickor utifrån andra kulturer, från fönster och balkonger, för att politiker skall kunna negligera företeelserna och har lämpat över problemet till polismyndigheten. Ty de nedfallna flickorna stör visionerna om friden i det tvångskulturella riket. Hur går tankar och resonemang inom polismyndigheten om ett sådant tvingande uppdrag? Går det överhuvudtaget att benämna ärendet för ”hedersvåld”? Då har ju redan främlingarna lagt orden i munnen på politikerskaran varefter polismyndigheten tvingas svälja mordplanerna!

Länk: http://www.polisen.se/Aktuellt/Pressmeddelanden/Rikspolisstyrelsen/Polisen-kraftsamlar-mot-hedersvald/

”Ja-ja, det var halt på balkongen och flickan lutade sig för mycket över räcket, ni vet hur det kan gå!” Hur kan överhuvudtaget nära anhöriga planera mord på anhöriga unga flickor?

Jag påstår att polismyndigheten har fått ett uppdrag i vilket resultatet inte alls bör närma sig verkligheten i större omfattning. Hur kan någon kalla det beskrivna för ”hedersvåld” när det handlar om skammens våld som tvångsimporteras till Sverige. Kan det överhuvudtaget att fortsättningsvis nämnas: Integrationen som har misslyckats? Ty det fanns inga förutsättningar till något sådant.

7. Epilog
Under tusen år har islam inom sitt utbredningsområde mött sina kritiker med mord, förföljelse och censur. I dag lever ett stort antal muslimer i den del av världen där vare sig ideologi eller religion kan utsättas för kritik. Det betyder att islam inte, likt kristendomen, har utvecklats i dialog med andra tankeuppfattningar. Resultatet blev mycket tydligt i Salman Rushdie-fallet. Resultatet blev också tydligt när V.S. Naipaul fick Nobelpriset i litteratur å 2001. Att två personer kunde skaka en världsreligion sade mer Islams bräcklighet än dess styrka. Det stora korthuset vacklade och Islamska fundamentalister saknade ett fundament. Det skulle aldrig ha kunnat hända inom judendomen, kristendom eller buddhismen.

7.1 V.S.Naipaul år 2001 nobelpristagare i litteratur
"Nobelpriset i litteratur år 2001 går till den trinidadisk-engelske författaren Vidiadhar Surajprasad Naipaul." Det meddelade Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl när han slog upp dörrarna och presenterade Nobelpristagaren inför den stora skara journalister som i dec 2001 hade samlats på Börshuset i Gamla Stan. Naipaul fick priset "för att ha förenat lyhört berättande och omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se den bortträngda historiens närvaro".

V.S.Naipaul nobelpris var inte okontroversiellt. Straxt hördes protesterna i de politiskt korrekta leden. Man menade att den muslimska världen skulle ta anstöt. "Fel tidpunkt, dåligt omdöme", skrek Sigrid Kahle i en TV-debatt Kahle menade att muslimerna kunde "skrämmas upp" ytterligare, detta med anledning av WTC 11 september 2001. [Ref - SvD 10 dec 2001].

Pär Jansson i tidningen broderskap 2001, menade att Naipaul framför allt riktade sin ilska mot islam; "Den brittiske författaren V S Naipaul börjar alltmer låta som en bitter äldre herre, en chauvinistisk hindu som vill att gamla förorätter som han anser att hinduerna blivit utsatta för ska återgäldas". Den muslimska invasionen av Indien på 1500-talet var en kulturell katastrof för Indien, anser Naipaul, mycket värre än det brittiska kolonialstyret.

I Aftonblaskan öste Hamilton på med sin ilska. "För många år sedan läste jag en obehaglig bok av Nobelpristagaren V S Naipaul. Förra veckan läste jag den för första gången".

Men var fanns orsaken till att Naipaul nobelpris hade retat upp den politiskt frälsta skaran? För att få svar måste vi gå till rese- och verklighetsskildringen "Bland de rättrogna - en islamisk resa", utgiven på engelska 1981, översatt och utgiven på svenska hos förlaget Bra Böcker 1982. Jag fann boken på en "loppmarknad" under en resa i norrland. Överraskande är att Naipaul redan för mer än två decennier sedan visade upp kaos, främlingsskap och oroligheter som resultat av ”mångkulturella drömmar”. Genom nobelpriset gavs ett facit av det mångkulturella experimentet, därav från den ilskan från de politiskt korrekta leden.

7.2. Naipaul - biografi
V. S. Naipaul föddes 1932 på Trinidad av västindiska föräldrar med sina rötter i Indien: hans farsföräldrar emigrerade från Indien till Trinidad för ett bättre liv men kom att hamna som slavarbetare på de koloniala sockerplantagerna. 1950 lämnade V. S. Naipaul arton år gammal hemlandet för att läsa vid Oxford University på stipendium. Hans dröm och mål var att bli författare, förankrad i det brittiska samväldet. Idag är Naipaul fortfarande bosatt i England och räknas till vår tids stora berättare.

Kolonialismen och efterkolonialismen är något Naipaul ständigt återvänder till. Ofta hämtar han fram underlag från sin egen verklighet. I Ett hus åt Mr Biswas, Naipauls stora roman om den indiske antihjälten Mr. Biswas, har till exempel hans egen far stått modell för huvudpersonen. Fadern var hans föredöme: indiern som bröt sig ut ur bondens och arbetarens rutinliv och blev en lärd man, skribent, en skeptisk journalist som dock inte förmådde stå emot vidskepelsens krafter.

V.S. Naipaul är en författare med världsperspektiv, en resenär med en fot i engelsk kulturmiljö och den andra i den indiska. Hans otaliga resor till världens alla hörn har sedan debuten 1957 resulterat i inte mindre än 24 böcker. Oförtröttligt ställer han frågor om arv, identitet, rotlöshet och främlingskap i som resultat av en mångkulturell värld. På sin eleganta prosa rör han sig ledigt inom skilda genrer och över litterära gränser, ofta i ett och samma verk. Naipaul har stöpt varje verk i sin egen form, det må vara romanens, resereportagets, dokumentärens eller essäns.

Det senaste decenniet har Naipaul alltmer kommit att beskriva samtiden journalistiskt och dokumentärt. Många av hans böcker utspelar sig i tredje världen och med tiden har hans ironiska syn på de så kallade utvecklingsländerna blivit alltmer pessimistisk. Men V. S. Naipaul gör såväl analyser och politiska kommentarer som intervjuer av människor han möter. Han frågar och lyssnar, ödmjukt och nyfiket, en resenär och betraktare som rapporterar med distans och humor men som också upprör och engagerar. Stundom kan Naipaul liknas vid en detektiv som inte ger upp ett spår förrän han efter efterforskning och slutledningar har löst gåtan och visar fram resultatet.

7.3 - Bland de rättrogna - Vidiadhar Surajprasad Naipaul
I slutet av 1970-talet reste Naipaul genom Asien och såg spåren efter den muslimska väckelsen. Turbulensen efter den Iranska revolutionen hade inte lagt sig. Resultatet blev ett långt reportage ”Bland de rättrogna”. Naipaul gör sin resa genom fyra länder, Iran, Pakistan, Malaysia och Indonesien. En vit europé hade aldrig kunnat nå och skildra de miljöer Naipaul beskriver. I detta inlägg saxar jag enbart ett par läsvärda avsnitt från Iran och Pakistan.

7.3.1 Iran- Sid 39-40
"När Shahen regerade hade allting i Iran varit till för honom. Han hade sugit ut miljarder ur landet; han hade låtit landet plundrats av utländska företag; han hade fyllt landet med rådgivare och tekniker. Dessa utlänningar hade svindlande löner och bodde i stora hus; amerikanarna hade till och med en egen TV-kanal. Folket i Iran kände att de hade förlorat sitt land. Och Shahen brydde sig aldrig särskilt mycket om religionen, den omhuldade shia-läran.

"Så underbart det är nu", sade mannen från Bombay, "att se Alis regler återinföras, att kvinnan använder slöja igen, att hon inte får visa sig i TV. Ingen alkohol".

"Det lät förbluffande, efter detta passionerade tal. Handlade Alis regler bara om detta? Kunde den tusenåriga shia-läran inte erbjuda något större?"

7.3.2 Islamsk samhällsplanering -- från Message of Peace S 44
"Bygg i hörnen av en tänkt fyrsiding fyra bostadsområden. Ge varje område kring en moské, en sjukvårdsklinik och en lekskola; här kommer kvinnorna att hållas sysselsatta. Männen går ut och arbetar. Arbetsplatserna skall finnas i fyrsidingens mitt. I hjärtat av detta område byggs en moské som är tillräckligt stor för att rymma hela den manliga befolkningen. I anslutning till moskén skall finnas ett allmosecentrum, eftersom den religiösa avgiften är ett lika viktigt led i den islamska läran som bönen eller fastan eller vallfärden till Mecka. I en cirkel runt moskén skall det finnas basarer, utanför basarerna en ring av kontor och i utkanten av denna ring sjukhus, mödrahem och skolor, så att männen på sin väg till arbetet kan följa barnen till skolan och vid andra tillfällen snabbt kan komma till sjukhus eller mödrahem. På fritiden kan kvinnorna träffas och prata. Männen kan rida eller ägna sig åt sportflygning. Tanken är dock att inte uppmuntra till fritidaktiviteter som kan distrahera den religiösa medvetenheten i samhället". [. . .]

7.3.3 Pakistan- S 128-129
"Drömmen om ett muslimskt hemland hade fått egendomliga konsekvenser. Och underligast av allt var att staten, som för vissa människor framstått som Gud själv, en fulländad belöning för de rättrogna, inte så mycket livnärde sig på sin jordbruksexport eller avkastningen av sina småindustrier som på export av människor. Tidningarna flödade av annonser om export av arbetskraft".

"Föreställningen om en gudomlig islamsk stat hade aldrig funnit sin form i politisk eller ekonomisk organisation. Pakistan - som var 160 mil långt och sträckte sig från Arabiska havet till Himalaya - levde på pengar utifrån. Byggrushen i Karachi bars delvis upp av penningförsändelser från exporterade arbetare, som fanns överallt, på laglig eller olaglig basis. De fanns inte bara i de muslimska länderna, som Arabien, länderna runt Persiska viken, Libyen, utan också i Kanada och Förenta staterna och i många europeiska länder".

"Verksamheten var organiserad. Liksom revisorer studerade skattelagstiftning, studerade experterna på arbetskraftexport i Pakistan immigrationslagar i olika länder och spekulerade hur de bäst skulle kunna placera ut sina styrkor; var fanns det möjlighet att förlänga turistvisum (de flesta europeiska länder), att ta in anhöriga (England), var fanns det chans att kunna få studentvisum förnyat (Kanada och USA), att söka politiska asyl (Sverige, Österrike och Tyskland), i vilka länder kunde man ta sig in utan visum (Finland). Hela flygplanslaster fulla med arbetare reste iväg. Flygplaten i Karachi var utrustad för denna emigranttrafik. En del lyckades komma fram, andra skickades hem. Rubrik; ”Tyskarna skjuter fyra pakistanare; olaglig resa". Detta var en notis i en tidning, vidarebefordrad från Turkiet på emigranternas resväg, och handlade om en grupp arbetare som skjutits i benet för att på ett humant sätt göra dem oförmögna till arbete".

"Utomlands kastade sig emigranterna i armarna på medborgarrättsorganisationer. De sökte skydd i lagstiftningen hos det land dit de kommit. De eller deras representanter sa de rätta sakerna om skillnaden mellan fattiga länder och rika, mellan söder och norr. De talade om det brottsliga i rasdiskriminering och om människors brödraskap. De vädjade till idealen hos den främmande civilisationen vars förtjänster de förnekade i sitt hemland".

"I de rättrognas ögon var detta inte motsägelsefullt. Hemma var hemma och borta var borta. Ekumeniska ord som yttrades utomlands ändrade inte den saken. Den muslimska staten var som Gud själv, den var någonting för sig, och den måste oupphörligen renas och försvaras. Eller som det stod i en artikel i Tehran Times om den islamska vågen; Genom att anpassa sig till nutida behov i enlighet med den heliga Koranen och Sunna (de handlingar som betraktas som uttryck för rättrogen islam), kan Iran och Pakistan i uppriktigt samarbete och klar målmedvetenhet slå fast sanningen att islam är en total livsform"[. . .]

8. Vad gör våra folkvalda?
För redan tre decennier sedan visste vi resultatet från den islamska revolutionen och dess expansion. Hur bemöter våra folkvalda den aggressiva islamska utmaningen? Regeringen satte in motåtgärder mot obekväma nobelpriset år 2001 för att ”bota fördomar om islam” genom att dela ut över 200.000 exemplar av boken "Jalla nu klär vi granen" till svenska gymnasieelever. Boken på c:a 130 sidor har 44 korta inlägg, mest från ungdomar i den muslimska världen, men också från etablerade journalister, exempelvis SvD Bitte Hammargren. Boken ger personliga vittnesmål om hur det är att vara muslim i dagens Sverige.

Regeringen lade stor vikt vid sitt motåtgärdsprojekt och på presskonferens torsdagen 11:e april 2002 visade fyra politiska kändisar upp sig. Det var dåvarande utrikesminister Anna Lindh, alltid närvarande Mona Sahlin, Britta Lejon samt Thomas Östros, på Medelhavsmuseets kafé församlade bland vattenpipor och arabiska väggtexter.

Dåvarande utrikesminister Anna Lindh passade på att fördöma Israel samtidligt som hon hoppas att boken skulle utgöra göra ett stöd till muslimska ungdomar i Sverige. Sahlinskan framförde visdomsord att ”hon fått en mer komplicerad bild av muslimsk kultur vilket ansågs bra eftersom förenklingar inte kan föra integrationen vidare”. [Ref - Metro 2002-04-11, SvD 2002-04-12]

Enligt vänstern ”skall hela samhället förändras och ett nytt samhälle skall byggas” trots att socialismen ej någonsin lyckats visa upp ett enda i längden livskraftigt och funktionsdugligt samhälle. Islam har då blivit den hävstång som passar bra att använda och alliera sig med. Islam har sedan länge en politiskt korrekt gräddfil.

Mvh/Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2707

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  Max Ronalds on Tue 21 May - 20:51

K. V. Pauker wrote:
Jämför man islam med nya testamentet framstår ju islam onekligen som en mindre sympatiskt. Gamla testamentet, Jesaja 60:10-12 t ex, framstår också som mindre sympatiskt än nya testamentet.

Jag tycker dock ändå att islams track record verkar bättre än den korta period i Ryssland då landet hette Sovjetunionen och då man rev tusentals kyrkor och då Stalin och hans svåger Lazar Kaganovitj mördade några miljoner kristna kulaker (som en oproportionerlig hämnd för grejer som hänt 20 år tidigare och bakåt i tiden). Islam har trots allt inte haft någon motsvarighet till kulakutrotningen. När man väl tagit kontroll över ett område, som t ex Spanien, fick de kristna ha kvar sin religion om de betalade litet extra skatt, ungefär som svenska skattebetalare måste betala 20 miljarder netto per år till andra EU-länder och 35 miljarder per år i u-hjälp samtidigt som skattebetalare i andra I-länder anses som anständiga människor trots att de inte gör detta.

Om muslimer tillåts massinvandra hit anser jag det snarast som en trygghet om de fortsätter vara muslimer och inte blir AFA:iter eller integreras politiskt i den västerländska politiska kultur som medvetet ignorerar kulakutrotningen (eller hävdar att de begick något slags självmord som i TV-serien Folkets århundrade) och som i vissa länder sett till att det finns lagar som gör att folk buras in om man förklarar orsakerna och bakgrunden till kulakutrotningen. Islam sätter åtminstone någon slags spärr för vad folk i fredstid får göra med vita européer eftersom islam stadgar att de kristna är "bokens folk". Det faktum att det är socialt accepterat att bli ledande journalist och politiker även om man har ett förflutet i AFA (men inte om man t ex varit nazist och har litet bruna ränder kvar) är ett exempel på att den nu rådande västliga politiska kulturen innebär att man i väldigt hög grad är beredd att se mellan fingrarna med företeelser typ en kulakutrotning. Att AFA:s f d politiska gren Expo, som från början var en trotskistisk organisation med rötterna i Stoppa rasismen som leddes av personer som var trotskister i likhet med Stieg Larsson, fått någon slags officiell status av rapportör till EU:s register över invandringsmotståndare (registret verkar även omfatta EU-kritiker, om jag förstått saken rätt) utgör också en tydlig indikation på vilken sorts politisk kultur vi lever i. Det finns i och för sig en del anständiga socialister, liberaler och konservativa. Jag konstaterar dock att man hittills generellt haft en väldigt hög tolerans när det gäller företeelsen kulakutrotningen (kontrasten mot hur man handskas med Förintelsen är otroligt slående) och att alltför explicita förklaringar av bakgrunden till kulakutrotningen leder till att man buras in i flera europeiska länder. Vad händer då om någon vill massutrota vita kristna igen? Vad händer om man vill diskriminera dem grovt eller se mellan fingrarna med icke-statliga våldsaktioner mot dessa? Exemplet Sydafrika i senare tid där man på ett uppenbart sätt sett mellan fingrarna med att flera tusen vita farmare i princip avrättats på Sydafrikas landsbygd är oroande. Visst är det sant att dessa farmare levde på mark som för 180 år sedan kontrollerades av svarta och att de kan vara sura över att ha förlorat sin mark. Men ponera att araberna på något mirakulöst sätt lyckats ta kontroll över Palestina igen och under 5 års tid gått från hus till hus och skjutit ihjäl 4000 judiska lantbrukare. Jag tror att fler tidningar än Dagen och Världen idag reagerat mot detta.

Jag vågar hävda att en färgad invandrarbefolkning som är präglad av islam och har en egen politisk agenda är mer trögrörlig när det gäller mer extrema aggressioner mot den vita, kristna befolkningen p g a att det i koranen trots allt finns en spärr för vad man får göra. I kulakutrotningsalternativet finns ingen sådan spärr. Därför tycker jag att det är jävligt korkat att jama med när en del figurer på senare år gått med i Sverigedemokraterna med syftet att försöka hetsa svennarna mot muslimerna och när diverse webbsajter med samma syfte startats upp. Därför tänker jag aldrig lyfta ett lillfinger för Sverigedemokraterna eller dessa webbsajter. Jag tror att de muslimska invandrare som bor i Sverige är tillräckligt sura på mig eftersom jag, om jag fått bestämma, inte skulle ha tillåtit nästan någon muslim att invandra till Sverige.

F ö tror jag att den nuvarande västerländska kulturen kommer att kunna klara av att svälja islam och successivt avskaffa den eller omforma den bl a till islam-varianter typ den Nalin Baksi företräder. Islam är en religion utan varje form av politisk intelligens medan den nuvarande västerländska kulturen är den ur maktutbredningssynpunkt i särklass mest intelligenta politiska och ekonomiska kulturen. Den är t ex klart mer intelligent än den traditionella, europeiska nationalistiska politiska kulturen. Den sistnämnda saknar också en ekonomisk/finansiell/medial gren vilket gör den väldigt kraftlös politiskt sett.

Så den politiska prognosen är väl inte direkt jättebra för de europeiska ursprungsbefolkningarna. Jag tror f ö inte heller att befolkningarna i Europa generellt ser sig som vita kristna eller liknande och ser saken som att de har något slags gruppintresse att försvara. De har ingen sådan politisk identitet. Ett exempel på detta är att väldigt få européer när ett verkligt genuint motstånd mot att skaffa barn med t ex thailändskor eller manliga invandrare från Mellanöstern och Afrika. Jag noterar i detta sammanhang att jag själv vet exempel på personer som talat nedsättande om invandrare och t ex använt sig av beteckningar som ”svartskallar” men sedan ändå själv plockat hit thailändskor och skaffat barn med dessa. Motviljan mot ”svartskallarna” verkar främst ha bottnat i att man ansett att man inte fått doppa veken eftersom ”svartskallarna” tagit alla tjejer. Men när man insett möjligheten att få knulla genom att plocka hit en kvinnlig invandrare från Asien har man blivit mer positiv till invandring. Ungefär på den nivån verkar den europeiska politiska identiteten befinna sig.

Givetvis kommer det dock under en övergångsperiod att finnas kvar vita, kristna européer. Och det är väl ingen fördel för denna kvarvarande grupp att hamna i minoritet. Men man göra bara saken värre genom att vara så jävla dum att svälja betet att göra sig ovän med muslimerna i onödan. Detta speglar verkligen nivån på europeiska nationalisters politiska intelligens. Observera hur europeiska judar samtidigt uppenbart undviker att göra sig ovän med muslimer på den europeiska politiska arenan. T o m i Malmö undviker man i regel att explicit säga att det är muslimer som står för antisemitismen. Vilka är smartare, judarna eller europeiska nationalister? De flesta nationalister som läser detta inlägg kommer inte på allvar att reflektera över sistnämnda mening.

Jan Guillou har under sina 15 år som skribent under pseudonymet K. V. Pauker återkommande refererat till någonting han benämner "kulakutrotningen" (massvälten i Ukraina 1932-33) och varnat for att samma sak kan inträffa i Sverige i framtiden om en grupp ("svennarna") i onödan provocerar en annan grupp, nämligen "svartskallarna".

Detta scenario har tre grundförutsattningar. För det första måste framtidens rasblandade del av befolkningen identifiera sig som någonting annat an svenskar, oklart vad. För det andra måste den del av befolkningen som är vit och har uteslutande europeiska förfäder identifiera sig som svenskar. Någonting som är ytterst tveksamt. För det tredje maste det existera en nationalstat med ett fungerande våldsmonopol som någon av grupperna tar kontroll over. Någonting som blir svårt att upprätthålla med kvantkryptologi och nya elektroniska valutor.

För att komplicera saker ytterligare sa hävdar Jan Guillou att det egentligen inte finns några äkta vita européer genom att referera till den finn-ugriska språkgruppen och Hannibals transalpina fälttåg. Dessutom ska visst sperma- och äggdonationer underminera legitimiteten i någon sorts europeisk framtida folkgemenskap eftersom eventuella anynoma donatorer kan ha afrikanskt eller asiatiskt påbrå.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 2991

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  K. V. Pauker on Tue 21 May - 23:07

Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:
Jämför man islam med nya testamentet framstår ju islam onekligen som en mindre sympatiskt. Gamla testamentet, Jesaja 60:10-12 t ex, framstår också som mindre sympatiskt än nya testamentet.

Jag tycker dock ändå att islams track record verkar bättre än den korta period i Ryssland då landet hette Sovjetunionen och då man rev tusentals kyrkor och då Stalin och hans svåger Lazar Kaganovitj mördade några miljoner kristna kulaker (som en oproportionerlig hämnd för grejer som hänt 20 år tidigare och bakåt i tiden). Islam har trots allt inte haft någon motsvarighet till kulakutrotningen. När man väl tagit kontroll över ett område, som t ex Spanien, fick de kristna ha kvar sin religion om de betalade litet extra skatt, ungefär som svenska skattebetalare måste betala 20 miljarder netto per år till andra EU-länder och 35 miljarder per år i u-hjälp samtidigt som skattebetalare i andra I-länder anses som anständiga människor trots att de inte gör detta.

Om muslimer tillåts massinvandra hit anser jag det snarast som en trygghet om de fortsätter vara muslimer och inte blir AFA:iter eller integreras politiskt i den västerländska politiska kultur som medvetet ignorerar kulakutrotningen (eller hävdar att de begick något slags självmord som i TV-serien Folkets århundrade) och som i vissa länder sett till att det finns lagar som gör att folk buras in om man förklarar orsakerna och bakgrunden till kulakutrotningen. Islam sätter åtminstone någon slags spärr för vad folk i fredstid får göra med vita européer eftersom islam stadgar att de kristna är "bokens folk". Det faktum att det är socialt accepterat att bli ledande journalist och politiker även om man har ett förflutet i AFA (men inte om man t ex varit nazist och har litet bruna ränder kvar) är ett exempel på att den nu rådande västliga politiska kulturen innebär att man i väldigt hög grad är beredd att se mellan fingrarna med företeelser typ en kulakutrotning. Att AFA:s f d politiska gren Expo, som från början var en trotskistisk organisation med rötterna i Stoppa rasismen som leddes av personer som var trotskister i likhet med Stieg Larsson, fått någon slags officiell status av rapportör till EU:s register över invandringsmotståndare (registret verkar även omfatta EU-kritiker, om jag förstått saken rätt) utgör också en tydlig indikation på vilken sorts politisk kultur vi lever i. Det finns i och för sig en del anständiga socialister, liberaler och konservativa. Jag konstaterar dock att man hittills generellt haft en väldigt hög tolerans när det gäller företeelsen kulakutrotningen (kontrasten mot hur man handskas med Förintelsen är otroligt slående) och att alltför explicita förklaringar av bakgrunden till kulakutrotningen leder till att man buras in i flera europeiska länder. Vad händer då om någon vill massutrota vita kristna igen? Vad händer om man vill diskriminera dem grovt eller se mellan fingrarna med icke-statliga våldsaktioner mot dessa? Exemplet Sydafrika i senare tid där man på ett uppenbart sätt sett mellan fingrarna med att flera tusen vita farmare i princip avrättats på Sydafrikas landsbygd är oroande. Visst är det sant att dessa farmare levde på mark som för 180 år sedan kontrollerades av svarta och att de kan vara sura över att ha förlorat sin mark. Men ponera att araberna på något mirakulöst sätt lyckats ta kontroll över Palestina igen och under 5 års tid gått från hus till hus och skjutit ihjäl 4000 judiska lantbrukare. Jag tror att fler tidningar än Dagen och Världen idag reagerat mot detta.

Jag vågar hävda att en färgad invandrarbefolkning som är präglad av islam och har en egen politisk agenda är mer trögrörlig när det gäller mer extrema aggressioner mot den vita, kristna befolkningen p g a att det i koranen trots allt finns en spärr för vad man får göra. I kulakutrotningsalternativet finns ingen sådan spärr. Därför tycker jag att det är jävligt korkat att jama med när en del figurer på senare år gått med i Sverigedemokraterna med syftet att försöka hetsa svennarna mot muslimerna och när diverse webbsajter med samma syfte startats upp. Därför tänker jag aldrig lyfta ett lillfinger för Sverigedemokraterna eller dessa webbsajter. Jag tror att de muslimska invandrare som bor i Sverige är tillräckligt sura på mig eftersom jag, om jag fått bestämma, inte skulle ha tillåtit nästan någon muslim att invandra till Sverige.

F ö tror jag att den nuvarande västerländska kulturen kommer att kunna klara av att svälja islam och successivt avskaffa den eller omforma den bl a till islam-varianter typ den Nalin Baksi företräder. Islam är en religion utan varje form av politisk intelligens medan den nuvarande västerländska kulturen är den ur maktutbredningssynpunkt i särklass mest intelligenta politiska och ekonomiska kulturen. Den är t ex klart mer intelligent än den traditionella, europeiska nationalistiska politiska kulturen. Den sistnämnda saknar också en ekonomisk/finansiell/medial gren vilket gör den väldigt kraftlös politiskt sett.

Så den politiska prognosen är väl inte direkt jättebra för de europeiska ursprungsbefolkningarna. Jag tror f ö inte heller att befolkningarna i Europa generellt ser sig som vita kristna eller liknande och ser saken som att de har något slags gruppintresse att försvara. De har ingen sådan politisk identitet. Ett exempel på detta är att väldigt få européer när ett verkligt genuint motstånd mot att skaffa barn med t ex thailändskor eller manliga invandrare från Mellanöstern och Afrika. Jag noterar i detta sammanhang att jag själv vet exempel på personer som talat nedsättande om invandrare och t ex använt sig av beteckningar som ”svartskallar” men sedan ändå själv plockat hit thailändskor och skaffat barn med dessa. Motviljan mot ”svartskallarna” verkar främst ha bottnat i att man ansett att man inte fått doppa veken eftersom ”svartskallarna” tagit alla tjejer. Men när man insett möjligheten att få knulla genom att plocka hit en kvinnlig invandrare från Asien har man blivit mer positiv till invandring. Ungefär på den nivån verkar den europeiska politiska identiteten befinna sig.

Givetvis kommer det dock under en övergångsperiod att finnas kvar vita, kristna européer. Och det är väl ingen fördel för denna kvarvarande grupp att hamna i minoritet. Men man göra bara saken värre genom att vara så jävla dum att svälja betet att göra sig ovän med muslimerna i onödan. Detta speglar verkligen nivån på europeiska nationalisters politiska intelligens. Observera hur europeiska judar samtidigt uppenbart undviker att göra sig ovän med muslimer på den europeiska politiska arenan. T o m i Malmö undviker man i regel att explicit säga att det är muslimer som står för antisemitismen. Vilka är smartare, judarna eller europeiska nationalister? De flesta nationalister som läser detta inlägg kommer inte på allvar att reflektera över sistnämnda mening.

Jan Guillou har under sina 15 år som skribent under pseudonymet K. V. Pauker återkommande refererat till någonting han benämner "kulakutrotningen" (massvälten i Ukraina 1932-33) och varnat for att samma sak kan inträffa i Sverige i framtiden om en grupp ("svennarna") i onödan provocerar en annan grupp, nämligen "svartskallarna".

Detta scenario har tre grundförutsattningar. För det första måste framtidens rasblandade del av befolkningen identifiera sig som någonting annat an svenskar, oklart vad. För det andra måste den del av befolkningen som är vit och har uteslutande europeiska förfäder identifiera sig som svenskar. Någonting som är ytterst tveksamt. För det tredje maste det existera en nationalstat med ett fungerande våldsmonopol som någon av grupperna tar kontroll over. Någonting som blir svårt att upprätthålla med kvantkryptologi och nya elektroniska valutor.

För att komplicera saker ytterligare sa hävdar Jan Guillou att det egentligen inte finns några äkta vita européer genom att referera till den finn-ugriska språkgruppen och Hannibals transalpina fälttåg. Dessutom ska visst sperma- och äggdonationer underminera legitimiteten i någon sorts europeisk framtida folkgemenskap eftersom eventuella anynoma donatorer kan ha afrikanskt eller asiatiskt påbrå.Alltså, Jan Guillou gillar nog inte om någon påstår att han är jag. Tycker också att man borde kunna stämma av tidpunkterna för alla de tusentals inlägg jag postat med tidpunkter när Jan Guillou varit på TV, suttit och signerat böcker på bokmässor och liknande. Speciellt innan smartphones hade introducerats på marknaden borde det ha varit möjligt att kolla att jag inte var Jan Guillou.

När det gäller kulakutrotningen i Ukraina så var Stalin själv till 3/4 georgier och till 1/4 av samma härstamning som svågern Lazar Kaganovitj som var chef för kulakutrotningen.

Jag är också mot spermadonationer även om donatorerna är garanterat vita och även om de inte är anonyma. Den som är för spermadonationer och tycker att det är bra bör ställas inför samma typ av fråga som de som tycker att prostitution fyller en viktig funktion i samhället: Skulle du inte tycka att det var obehagligt om den prostituerade var den egen dotter? Vems ungar är det som skall jobba på bordell eller springa till spermabanker och runka? Det är alltid någon annans ungar. Man förtränger också tanken på att ens son kan bilda familj med en f d prostituerad eller att ens egna barnbarn kan bli resultatet av en postorderförsändelse från någon spermabank.

Undrar förresten om det inte vore "vettigt" med en lag som tvingade spermaköpare att välja sperma från någon givare som var av annan ras än den manlige partnern. Då skulle alla se att den biologiske pappan var spermadonator. En annan variant vore att spermaköpare inte fick välja ras på donatorn. Då skulle man i de flesta fall kunna se att barnet var resultatet av en spermadonation eller en utomäktenskaplig affär. Motiveringen skulle kunna vara att man inte skulle få göra ett rasistiskt urval av donatorer, ungefär som arbetsgivare inte får diskriminera p g a ras. De som jobbar med snoppen skall inte få bli diskriminerade precis som andra arbetstagare och dylika. Hoppas vi får en sådan sant antirasistisk lag. Det skulle spermaköparna förtjäna.


K. V. Pauker

Poäng : 2978

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  Robin Shadowes on Wed 22 May - 0:21

Fördelen med att använda pseudonym är ju att man kan torgföra diametralt motsatta åsikter om man så önskar. Eller att gå en medelväg och plocka russinen ur kakan. Vad anbelangar påståendet att sitta i tv-soffan samtidigt som det bloggas annorstädes får man väl avskriva då det ej går att leda i bevisning. Man kan dessutom inte utesluta att sånt går att manipulera ned dagens teknik. Vem vet, herr Guillou kanske är en riktig Cris Angel? Hade dessutom varit intressant att få reda från hästens mun vilken etnicitet herr Guillou själv anser sig tillhöra. Svensk, fransman, jude eller helt enkelt världsmedborgare i all enkelhet? Eller har han blivit utsedd till heders-neger av Kitimbwa Sabuni månne? Sådana frågor lär stå obesvarade till den dagen Jan tar sig i kragen och slutar trolla och kommer ut ur sin lilla garderob. Vad har du i fickan, Jan? En jätte-banan eller en AjPådd?
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3878

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  Skribenten on Sat 25 May - 17:23

[quote="K. V. Pauker"]

Alltså, Jan Guillou gillar nog inte om någon påstår att han är jag. Tycker också att man borde kunna stämma av tidpunkterna för alla de tusentals inlägg jag postat med tidpunkter när Jan Guillou varit på TV, suttit och signerat böcker på bokmässor och liknande. Speciellt innan smartphones hade introducerats på marknaden borde det ha varit möjligt att kolla att jag inte var Jan Guillou.

När det gäller kulakutrotningen i Ukraina så var Stalin själv till 3/4 georgier och till 1/4 av samma härstamning som svågern Lazar Kaganovitj som var chef för kulakutrotningen.

Jag är också mot spermadonationer även om donatorerna är garanterat vita och även om de inte är anonyma. Den som är för spermadonationer och tycker att det är bra bör ställas inför samma typ av fråga som de som tycker att prostitution fyller en viktig funktion i samhället: Skulle du inte tycka att det var obehagligt om den prostituerade var den egen dotter? Vems ungar är det som skall jobba på bordell eller springa till spermabanker och runka? Det är alltid någon annans ungar. Man förtränger också tanken på att ens son kan bilda familj med en f d prostituerad eller att ens egna barnbarn kan bli resultatet av en postorderförsändelse från någon spermabank.

Undrar förresten om det inte vore "vettigt" med en lag som tvingade spermaköpare att välja sperma från någon givare som var av annan ras än den manlige partnern. Då skulle alla se att den biologiske pappan var spermadonator. En annan variant vore att spermaköpare inte fick välja ras på donatorn. Då skulle man i de flesta fall kunna se att barnet var resultatet av en spermadonation eller en utomäktenskaplig affär. Motiveringen skulle kunna vara att man inte skulle få göra ett rasistiskt urval av donatorer, ungefär som arbetsgivare inte får diskriminera p g a ras. De som jobbar med snoppen skall inte få bli diskriminerade precis som andra arbetstagare och dylika. Hoppas vi får en sådan sant antirasistisk lag. Det skulle spermaköparna förtjäna.[ /quote]

Minst sagt blir jag synnerligen konfunderad utöver sign K.V.Pauker underliga inlägg på Fenix-Exilen. Vad har utan rubriker och förklaringar för samband??

(1) Jan Guillou
(2) Kulakerna
(3) Spermadonationer och spermaköpare

Läsarna av K.V.Pauker inlägg drar givetvis slutsatsen att på Forum Fenix-Exilen är det ju ingen mening att besöka fler gånger. Finns det ingen moderator som observerat eländet? Eller har moderatorerna flytt liksom större delen av duktiga debattörer som en gång fanns på Fenix-Exilen??

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2707

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  K. V. Pauker on Sat 25 May - 21:17

Skribenten wrote:
K. V. Pauker wrote:

Alltså, Jan Guillou gillar nog inte om någon påstår att han är jag. Tycker också att man borde kunna stämma av tidpunkterna för alla de tusentals inlägg jag postat med tidpunkter när Jan Guillou varit på TV, suttit och signerat böcker på bokmässor och liknande. Speciellt innan smartphones hade introducerats på marknaden borde det ha varit möjligt att kolla att jag inte var Jan Guillou.

När det gäller kulakutrotningen i Ukraina så var Stalin själv till 3/4 georgier och till 1/4 av samma härstamning som svågern Lazar Kaganovitj som var chef för kulakutrotningen.

Jag är också mot spermadonationer även om donatorerna är garanterat vita och även om de inte är anonyma. Den som är för spermadonationer och tycker att det är bra bör ställas inför samma typ av fråga som de som tycker att prostitution fyller en viktig funktion i samhället: Skulle du inte tycka att det var obehagligt om den prostituerade var den egen dotter? Vems ungar är det som skall jobba på bordell eller springa till spermabanker och runka? Det är alltid någon annans ungar. Man förtränger också tanken på att ens son kan bilda familj med en f d prostituerad eller att ens egna barnbarn kan bli resultatet av en postorderförsändelse från någon spermabank.

Undrar förresten om det inte vore "vettigt" med en lag som tvingade spermaköpare att välja sperma från någon givare som var av annan ras än den manlige partnern. Då skulle alla se att den biologiske pappan var spermadonator. En annan variant vore att spermaköpare inte fick välja ras på donatorn. Då skulle man i de flesta fall kunna se att barnet var resultatet av en spermadonation eller en utomäktenskaplig affär. Motiveringen skulle kunna vara att man inte skulle få göra ett rasistiskt urval av donatorer, ungefär som arbetsgivare inte får diskriminera p g a ras. De som jobbar med snoppen skall inte få bli diskriminerade precis som andra arbetstagare och dylika. Hoppas vi får en sådan sant antirasistisk lag. Det skulle spermaköparna förtjäna.

Minst sagt blir jag synnerligen konfunderad utöver sign K.V.Pauker underliga inlägg på Fenix-Exilen. Vad har utan rubriker och förklaringar för samband??

(1) Jan Guillou
(2) Kulakerna
(3) Spermadonationer och spermaköpare

Läsarna av K.V.Pauker inlägg drar givetvis slutsatsen att på Forum Fenix-Exilen är det ju ingen mening att besöka fler gånger. Finns det ingen moderator som observerat eländet? Eller har moderatorerna flytt liksom större delen av duktiga debattörer som en gång fanns på Fenix-Exilen??

Skribenten

Jag måste ju svara om folk tar upp sådana här ämnen.

Litet synd att aktiviteten är rätt låg på Exilen nuförtiden. Folk verkar ha slutat postat efter att förra Exilen lades ner. Tror folk postar på Avpixlat och riktiga nationalist-sajter i stället nuförtiden.

Tycker dock att det är bra att Exilen finns. Jag tror också att SD:s ledning skulle tjäna på att läsa Exilen noggrant. Skall ge ett exempel framdeles. Eftersom moderatorerna på Flashback kan se vem som ligger bakom olika nick så riskerar man att skada mer rumsrena nick på Flashback eller ta större risk att bli outad som invandringsmotståndare. Har heller ingen lust att posta på Avpixlat eller göra den typ av registrering som krävs. Har heller ingen lust att posta på traditionella nationalist-siter.

K. V. Pauker

Poäng : 2978

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  Max Ronalds on Mon 27 May - 11:47

K. V. Pauker wrote:Litet synd att aktiviteten är rätt låg på Exilen nuförtiden. Folk verkar ha slutat postat efter att förra Exilen lades ner. Tror folk postar på Avpixlat och riktiga nationalist-sajter i stället nuförtiden.

Ha! Avpixlat? Skulle det vara något diskussionsforum? Den enkla sanningen är att det inte finns någon diskussion eller polemik på det svenska språket längre. Det finns bara en bunt testosteronladdade polisstatsförespråkare som tävlar i one-liners om vem som kan vara ”tuffast” mot blattar och brottslingar. Till och med traditionella vänsterdebattörer som tidigare slog underifrån verkar ha dragits med i den här malströmmen av kloakvatten. Jag säger inte att man ska ”dalta” med blattar heller (om det nu är någon traditionell vänsterståndpunkt), jag säger bara att man bör tänka igenom vissa ”självklarheter” och vad de får för långsiktiga konsekvenser. Blattar ska ”sköta sig och ta skaffa ett jobb”. Okej jättebra! Hmm, vadå for jobb? Med ett i ökande grad automatiserat samhalle är det bara inom en bransch som lågbegåvat slödder kommer ha en chans att “göra rätt for sig“, och det är inom bevakningsbranschen. Lägg därtill den privatiserade fångvården (alternativt psykvården som man kanske väljer att kalla det i Sverige for att det låter lite mer “vänster“ och “omsorgsfullt“), som vi inte har sett början på än så länge, med USA som foregångsland, och inom 20 år så har du en grupp rotlösa svensktalande blattar i NKVD-uniform som får den stora äran att “göra rätt för sig“ genom att terrorisera den kvarvarande produktiva delen av befolkningen.

Islam skrämmer inte mig. Politisk svenskhet och hjärndöda idioter som tror att man kan integrera rasfrämlingar gör det. Jag skulle till och med våga forutspå att radikal islam blir en naturlig allierad i en framtida konflikt. Kanske inte i hela Europa, men garanterat på den skandinaviska halvön. Det blir i alla fall svårt att för polisstatsförespråkarna att sälja idén att “islam hotar var frihet“ i ett land som Sverige. Ni har ju redan infört sharialagar jävla dumskallar.

avatar
Max Ronalds

Poäng : 2991

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  Max Ronalds on Mon 27 May - 11:50

[quote="Max Ronalds"]
K. V. Pauker wrote:Litet synd att aktiviteten är rätt låg på Exilen nuförtiden. Folk verkar ha slutat postat efter att förra Exilen lades ner. Tror folk postar på Avpixlat och riktiga nationalist-sajter i stället nuförtiden.

Ha! Avpixlat? Skulle det vara något diskussionsforum? Den enkla sanningen är att det inte finns någon diskussion eller polemik på det svenska språket längre. Det finns bara en bunt testosteronladdade polisstatsförespråkare som tävlar i one-liners om vem som kan vara ”tuffast” mot blattar och brottslingar. Till och med traditionella vänsterdebattörer som tidigare slog underifrån verkar ha dragits med i den här malströmmen av kloakvatten. Jag säger inte att man ska ”dalta” med blattar heller (om det nu är någon traditionell vänsterståndpunkt), jag säger bara att man bör tänka igenom vissa ”självklarheter” och vad de får för långsiktiga konsekvenser. Blattar ska ”sköta sig och ta skaffa ett jobb”. Okej jättebra! Hmm, vadå for jobb? Med ett i ökande grad automatiserat samhälle är det bara inom en bransch som lågbegåvat slödder kommer ha en chans att “göra rätt for sig“, och det är inom bevakningsbranschen. Lägg därtill den privatiserade fångvården (alternativt psykvården som man kanske väljer att kalla det i Sverige for att det låter lite mer “vänster“ och “omsorgsfullt“), som vi inte har sett början på än så länge, med USA som foregångsland, och inom 20 år så har du en grupp rotlösa svensktalande blattar i NKVD-uniform som får den stora äran att “göra rätt för sig“ genom att terrorisera den kvarvarande produktiva delen av befolkningen.

Islam skrämmer inte mig. Politisk svenskhet och hjärndöda idioter som tror att man kan integrera rasfrämlingar gör det. Jag skulle till och med våga forutspå att radikal islam blir en naturlig allierad i en framtida konflikt. Kanske inte i hela Europa, men garanterat på den skandinaviska halvön. Det blir i alla fall svårt att för polisstatsförespråkarna att sälja idén att “islam hotar var frihet“ i ett land som Sverige. Ni har ju redan infört sharialagar jävla dumskallar.

avatar
Max Ronalds

Poäng : 2991

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  K. V. Pauker on Sat 8 Jun - 20:19

K. V. Pauker wrote:

[- - -]

Tycker dock att det är bra att Exilen finns. Jag tror också att SD:s ledning skulle tjäna på att läsa Exilen noggrant. Skall ge ett exempel framdeles.

[- - -]

Det jag tänkte på var att Folkpartiet för en tid sedan föreslog skattelättnader för forskning och utvecklingsverksamhet. Man var inne på något liknande redan 2010, tydligen:

FP vill värma svenskt forskningsklimat
Publicerat: lördag 13 mars 2010 kl 14:06 , Ekot

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3506889


Jag var väl inne på något liknande häromåret i en tråd som handlade om nedläggningen av AstraZeneca i Södertälje (jag hade dock trådrubriken ”Nationella, storbystade tjejer som visar brösten” för att få fler läsare):

http://exilen.forumotion.eu/t782-nationella-storbystade-tjejer-som-visar-brosten

Om SD:arna hade läst Exilen noggrant och snappat upp mitt förslag innan Folkpartiet kom med sitt förslag i våras så hade inte Folkpartiet oförtjänt kunnat plocka lika mycket poäng som man nu gör. Jag tror inte på SD:s nuvarande recept som i princip bara går ut på att visa att man inte är rasist genom att hävda att invandrare som dansar folkdans är svenskar och smöra för bröderna Ekeroth genom att köra en anti-islamistisk linje. Det är för lätt för Allians-partierna att plocka poäng som värnare av ekonomisk utveckling, relativt sett, när de i själva verket snarast står för motsatsen. Folkdans- och islam-köret förklarar inte varför Allianspartierna är ekonomiskt dåliga för svenska väljare. (Möjligen kan det bli lättare att få folk att ställa upp på valsedlarna om SD lyckas övertyga folk om att SD:are inte betraktas som biologiska rasister eftersom SD anser att den som dansar svensk folkdans o dyl är svensk).

K. V. Pauker

Poäng : 2978

Back to top Go down

Re: Islams inmarsch i Sverige

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum