Inte bara STASI

Go down

Inte bara STASI

Post  Skribenten on Wed 21 Sep - 17:38

1. Ingress - när den svenska skolan havererade

Professorn i tyska, Birgitta Almgren, – utkom 2011 med boken ”Inte bara STASI”, som väckte stort intresse i media just på grund av att författarinnan hade belagts med munkavle med avseende på uppgiftslämnarna. Namnuppgifter hämtade i SÄPO arkiv fick nämligen inte finnas i boken.

Almgren publicerade år 2009, en utmärkt bok om svenska förbindelser under det kalla kriget. Boken heter ”Inte bara Stasi – relationer Sverige DDR 1949-1990”, Carlssons förlag, ISBN 978-91-7331-2530.

Föreslår inköp av denna tidigare utgivna bok, som förmodligen finns på antikvariat. I denna bok finns ett stort antal namngivna svenska personer som hade mycket nära kontakter med Sovjet, Östtyskland och STASI under efterkrigsperioden. Antar att många av dessa namn återkommer i den nya boken.

I detta inlägg fokuserar jag enbart på den numera relativt okände Stellan Arvidsson och hans sambo Britta Stenholm som gjorde sitt bästa att rasera den svenska skolan.

2. Hur det var och hur det blev

Folkskolan som tillkom 1842 - var den skola som de flesta svenskar gick medan en liten del kring 20-25 % fortsatte till läroverken. Att gå i läroverk kostade pengar (terminsavgift och bokinköp).

På det politiska planet – försiggick under 1940-talet ett långvarigt utredningsarbete för en omfattande skolreform. Läsåret 1949/1950 införde vissa svenska kommuner den sk enhetsskolan - med nio skolår och i maj 1950 beslutade riksdagen att hela Sverige på sikt skulle införa nioårig enhetsskola. Sverige blev det första land i Europa att införa enhetsskola på försök under åren 1950-62.

Men skolpedagogerna bortsåg från enhetsskolans relativt hyfsade resultat, förkastade den skolformen och tryckte i stället igenom en helt sammanhållen grundskola – med låg-, mellan- och högstadium. Först NU skulle alltså år 1962 det bli en grundskola för alla – ingen skulle kunna bli utslagen, underkänd eller kvarsittare.

Så kommer vi till Stellan Arvidson och sambon Britta Stenholm – den svenska skolan dödgrävare. Arvidson var litteraturhistoriker och hörde hemma på socialdemokraternas yttersta vänsterflygel. Bland hans uppdrag fanns bl a ordförandeskap i Svenska författarföreningen. Arvidsson var ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-DDR åren 1968-1987 och hade mycket nära kontakter med de Östtyska ledarna. Tillsammans med sin sambo Britta Stenholm förändrade Stellan Arvidsson i grunden svenska skolan – till det sämre. Paret fick ett oerhört inflytande på skolan det vi i dag – det vi kan kalla skolans katastrof. Tilläggas kan att Arvidsson var ordförande i den Moskva-styrda Svenska fredskommittén 1973-1988. Ofattbart drogs många svenskar på hög position i samhället med Arvidssons manipulationer med det svenska samhället.


De tankar vilka Arvidsson vilseledde 1946 års skolkommission byggde till stor del på filosofen Jean Jaqcues Rousseaus pedagogiska flumvärld, sådan som skildras i boken Émile où de l'éducation". (Lille Émiles återuppståndelse). Rousseaus pedagogiska åskådning vilar främst på tre grundvalar

1. Tillvaron vilar på Naturens egen ordning orubbliga ordning ur vilken människan stiger fram med sina orubbliga rättigheter, friheten och jämlikheten. Allt vilar i naturens sköte och eftersom naturen är god så är också människan ”god”.

2. Den ur naturen uppståndna människan naturliga människan är en ständigt sökande och forskande varelse, outtröttligt sökande i verklighetens värld. Hon söker alltid sig till den yttersta punkten till allt.

3. Denna pedagogiska process skall försiggå under de villkor som överensstämmer med den rousseauanska naturordningen. Det är endast naturen, den centrala myten, som uttrycker den absoluta friheten och därmed måste varje hierarkiskt auktoritär möjlighet vara utesluten. Framsprungen ur naturen bär Rousseaus fantasigestalt godhet och kreativitet.

Dåvarande statsminister Tage Erlander – en påskyndare för förnyelse av den svenska skolan, duperades ofattbart av denne Stellan Arvidsson socialistiska drömvärld. Nu blev den pedagogiska trollformeln ”nivågruppering inom skolklassens ram” – och undervisningen skulle individualiseras med hänsyn tagen till varje individs förkunskaper och studietakt.

Sedan länge finns facit, vet vi hur det gick – de studiemotiverade drabbades av lågpresterande och av dem som var ointresserade av skolan. 1946 års betänkande och skolkommission, med Stellan Arvidsson och Tage Erlander blev utgångspunkten för de flesta stora skolreformer under de senaste 50 åren. Så följde 1980-90-talens våldsamma invandring som välte alla teorier om Arvidssons pedagogiska flumvärld över ända.

Då kom idéerna att ALLA skulle genomgå grundskolan, ALLA skulle gå vidare till gymnasiet åtminstone med teoretisk behörighet till högskolan. Allt byggt på en fanatisk jämställdhetsideologi som drabbade studiemotiverade.

Och panik har skolpolitier ryckt i alla spakar, tryckt på alla knappar för att infoga verkligen i teorierna. Det leder för långt att visa fram alla försök till att räta upp skolan. Vi minns Göran Persson (s) som skolminister som kommunaliserade skolan på 1980-talet och Jan Björklund i senare tid (fp) som nu vill backa och vrida tillbaka klockan och förstatliga skolan. ”Nya idéerna, har det hetat, skulle få genomslag och kunna fungera sedan de gamla lärarna pensionerats”. Så blev det inte.

Vi skall också veta att det i numera finns ett antal elever landet runt som inte har något större intresse för studier och skolan.

Ett viktigt stöd för DDR-kulturcentrum blev ABF och Folketshus föreningarna. I början av 1970-talet inbjöds ett 10-tal ABF-medlemmar till DDR på en 10-dagars studieresa, vilket resulterade i ett mycket positivt DDR reportage. År 1974 undertecknades ett avtal med ABF och dess studieorganisationer inom vuxenutbildningen”. Arvidssons böcker om DDR studerades i studiecirklar landet runt” [. . .]

”Inom vänskapsföreningen Sverige – DDR:s styrelse, med Stellan Arvidsson och Britta Stenholm, förmedlades kontakter med viktiga nyckelpersoner i regering och riksdag, inom näringsliv, kyrka och skola och universitet kom att betyda mycket som stöd för dörröppnare för DDR i Sverige”. [. . .]

Genom en svensk erkännandekommitté som bildades hösten 1969 engagerades författare som: Peter Weiss, Sara Lidman, Thomas von Vegesack, Sivar Anér och Peter Wahlöö”.[. . .]

Stellan Arvidsson & Britta Stenholm hade av DDR bedömts vara nyckelpersoner och värdefulla dörröppnare för östtyska delegationer som via dem kunde få ytterligare kontakter med dem. Och DDR regimen var generös och gav paret Arvisson & Stenholm möjligheter att semestra på Rügen”.

Stellan Arvidsson avled 1997 och hans omfångsrika arkiv överlämnades av Brita Stenholm till Kungl Biblioteket. Deras gemensamma korrespondens med politiker, forskare, författare, konstnärer och ledande kulturpersoner i Sverige från 1950-talet från till 1990-talet ger viktiga inblickar i svenskt kulturklimat. Här fanns brev från: Alva Myrdal, Tage Erlander, Ingvar Carlsson, präster och biskopar som Olof Hartman, Ingemar Ström, Erling Eidem, författare som Karin Boye, Gunnar Ekelöf, Moa Martinsson m fl.

Förtydligande - den bok jag talar om i detta sammanhang är fylld med namn, som kanske skulle återfinnas i den senare boken om sekretessen hävdes.

Avslutningsvis – köp denna bok ”Inte bara STASI”, av Birgitta Almgren utgiven 2009. Då kommer läsarna att höja på ögonbrynen.

Skribenten

avatar
Skribenten

Poäng : 2711

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  Stratiotes Iesous C on Wed 21 Sep - 19:21

Skribenten är tillbaks, mycket trevligt! Välkommen åter din gamla ordvirtuos.

En bok i samma ämne fast i ett amerikanskt kontext:
Deliberate Dumbing Down of America
http://deliberatedumbingdown.com/
(boken finns på länken gratis från författaren).

och en till bok om globaliseringen och fördumningen inom skolorna:
Brave New Schools
http://crossroad.to/Books/BraveNewSchools/Contents.html

avatar
Stratiotes Iesous C

Poäng : 3939

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  RickyEcholette on Thu 22 Sep - 15:19

Trevligt att "Skribenten" är tillbaka.

Har Du någon pejl på kinesernas handel och vandel i Sverige?

Mvh

RickyEcholette

Poäng : 2773

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  RL on Thu 22 Sep - 16:13

Kul att se Skribenten åter "på banan" ...ska definitivt lägga detta boktips på minnet.
avatar
RL
Riksmarskalk

Poäng : 3200

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  Absurd on Thu 22 Sep - 17:32

Stämmer in i kören - härligt att se dig på forat igen Skribenten. Boken låter intressant och ska införskaffa den vid nästa bokorder. Sverige-DDR, där finns det än mycket att hitta och många fula fiskar som troligtvis sitter på inflytelserika poster i samhället än idag.
avatar
Absurd
Mammutjäger

Poäng : 2777

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  Stratiotes Iesous C on Thu 22 Sep - 19:29

Deras lärjungar lär sitta på ett antal poster också, så fort man får veta vilka det är så kommer det bli ett stort "cluster f" som jänkarna brukar säga då de säkerligen många av politikerklassen och propagandaklassen kommer beröras, därav det kompakta motståndet mot att öppna upp denna "can of worms".
avatar
Stratiotes Iesous C

Poäng : 3939

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  svartekaptenen 2 on Fri 23 Sep - 14:13

Tyvärr är den där namninsamlingen tämligen meningslös, det skiter väl
regeringsrätten i, dessutom finns det starka intressen av att denna lista
aldrig kommer till allmänhetens kännedom, många skulle nog bli förvånade
över vissa namn på landsförrädare på denna lista. En fundering, skulle inte
sagda lista kunna förvärvas i Tyskland?

svartekaptenen 2

Poäng : 2598

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  Aake on Fri 23 Sep - 14:54

Välkommen tillbaka Skribenten hit till exilen dig har jag saknat
avatar
Aake
Gandaake Grå

Poäng : 3723

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  Robin Shadowes on Fri 23 Sep - 16:54

svartekaptenen 2 wrote:Tyvärr är den där namninsamlingen tämligen meningslös, det skiter väl
regeringsrätten i, dessutom finns det starka intressen av att denna lista
aldrig kommer till allmänhetens kännedom, många skulle nog bli förvånade
över vissa namn på landsförrädare på denna lista. En fundering, skulle inte
sagda lista kunna förvärvas i Tyskland?

Det lär visst ligga till så att man kan tydligen bara kolla om man själv är med på listan. Man får inte se några andra namn.
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3882

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  Stratiotes Iesous C on Fri 23 Sep - 20:06

Så vem av er åker ner och hämtar listan?

Stasiarkiven öppna för de som vill ta sig en titt
http://politisktinkorrekt.info/2011/09/23/stasiarkiven-oppna-for-de-som-vill-ta-sig-en-titt/

Vore väl enklast om någon av er skåningar åker ner och hämtar listan. Bara publicera listan från något tyskt internetcafé från något nyreggat konto och mailaddress som ni aldrig mer använder efter det så slipper ni få Säpos statismedarbetare efter er. Sen hänger vi förrädarna :D
avatar
Stratiotes Iesous C

Poäng : 3939

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  Absurd on Fri 23 Sep - 20:11

– Att hemlighålla läsning på det sätt som Sverige gör är ett beteende som kännetecknar diktaturer, menar Helmut Müller-Enbergs på Stasi-arkivet, som har studerat vilka informatörer och agenter Stasi hade i Sverige under det kalla kriget.
– Det är ofattbart att en demokrati kan handla så!
Säger någon från ett land vars regim olagligförklarat politiska åsikter och gjort det kriminellt att ifrågasätta historiska händelser...
avatar
Absurd
Mammutjäger

Poäng : 2777

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  svartekaptenen 2 on Sat 24 Sep - 8:27

Man skulle kanske ta en kort tripp till Berlin inom den närmaste
framtiden, Malmö-Berlin tar inte så lång tid att åka.

svartekaptenen 2

Poäng : 2598

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  kapten havoc on Sun 25 Sep - 2:26

svartekaptenen 2 wrote:Man skulle kanske ta en kort tripp till Berlin inom den närmaste
framtiden, Malmö-Berlin tar inte så lång tid att åka.
Vet inte säkert men enligt källor är berlin ännu en negerinfesterad stad. Fan varför ens kämpa, slaget är redan förlorat vi är bara för dumma för att inse det. :bom: :albino:
avatar
kapten havoc

Poäng : 3070

Back to top Go down

Re: Inte bara STASI

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum