En muslimsk man boende i Flen har blivit diskriminerad

Go down

En muslimsk man boende i Flen har blivit diskriminerad

Post  Skribenten on Mon 7 Nov - 9:13

Bakgrund
En muslimsk man boende i Flen har anmält SJ till Diskrimineringsombudsmannen efter att ha blivit avvisad från tåget mot Stockholm tidigare i år 2011.

Då konduktören dök upp och ville kolla biljetten gick det inte för sig eftersom mannen precis inlett sin bön. Konduktören och dennes kollega tillkallade då polis som mötte upp vid Flemingsbergs station där den muslimske mannen fick stiga av. Han har nu anmält händelsen till DO som i sin tur nu kräver att SJ ger sin version av det hela.

Länk: http://kkuriren.se/nyheter/sormland/1.1239023

När konduktören kom hade mannen som är muslim precis inlett sin bön och kunde därför inte visa biljetten. Konduktören och dennes kollega reagerade med att tillkalla polis som mötte upp vid Flemingsbergs station där mannen fick kliva av tåget. Den muslimska Flensbon anmälde händelsen till DO som nu kräver svar från SJ på hur de ser på händelsen.

Hur det ligger till i Flen?
Bästa läsare!
Har någon nyligen besökt samhället Flen i Södermanland? Men det har jag i stor utsträckning – av skäl som att vår dotter med svärson och barn flyttade till Flen för c:a ett- och ett halvt år sedan. Flytten hade inte att göra med att paret ej trivdes i Stockholm utan att tidigare boende i Brandbergen, Haninge, blev alltför stökigt. Att finna lugnt boende i Storstockholm kostar pengar eljest handlar det om Rinkeby, Tensta, m fl ”olungna” platser. Men i Flen fanns det lediga hyresrätter att tillgå genom stiftelsen Sofielund bebott av svenska familjer samt pensionärer. En fyrarummare kostade c:a 6.000:- månatligen där.

Sommartid vindlar väg 55 mellan Strängnäs och Flen genom ett leende och vackert Sörmland med hagar, skogar, sjöar och jordbrukslandskap. Höst och vinter är det en plåga att färdas på 55.an där det är få bilister som håller stipulerad hastighet.

Till min berättelse hör att i Flen finns en av Migrationsverkets anläggningar, belägen c:a 2 km utanför själva centrumkärnan. Det senaste året har många Somalier i väntan på uppehållstillstånd vandrat fram och åter på den lilla ortens gator och stigar. ICA-butiken blev en värmestuga förra vintern och vakter fick visa ut dem som enbart värmde sig. Så kom Somaliernas ”egen käcka affärsverksamhet i gång”, nämligen försäljning av piller och grönsaken benämn Kath som efter intag ger en vidare och klokare uppfattningar. Det upptäckte polisen i Flen också varvid en polisbil parkerades mitt i centrum för försäljningsverksamheten. Ja - egentligen hade polisverksamheten av kostnadsskäl lagts ner i Flen och polisiär verksamhet hade flyttats till Katrineholm c:a 2 mil bort. Men de flitiga utländska försäljarna stördes av polisens fordon och förflyttade sig ut i skogsmarkerna kring Flen varefter kommersen kunde fortsätta. Det är fantastiskt hur snabbt de flitiga personerna från andra sidan Medelhavet kan acklimatisera sig och så gott som omedelbart efter ankomsten till Sverige kan bedriva affärer.

Nå – så beslöt Migrationsverket att ett antal Somaliska familjer fortsättningsvis skulle få kalla sig för svenskar och i stället bebo lediga hyresrätter, bl a ägda stiftelsen Sofielund. Dessa nya svenskar kom stiftelsen att gnugga händerna. Under det gångna året har min dotter och svärson fått uppleva att hyran höjdes från nyssnämnda 6.000:- månatligen till c:a 8.000:- Det bekymrar ju nu inte inflyttande Somalier, ty det är ju Migrationsverket som betalar hyran. via svenska skattebetalarna, alltmedan pensionärer och barnfamiljer tvingas till billigare boende – om det nu finns något sådant i den lilla orten Flen.

Under 1970-talet kom ett uppsving hos industrin i Flen bl a tillverkning av sedelautomater och verkstadsindustri. Så blev det billigare med tillverkning i andra länder och flytt av företag, nedläggningar eller sammanslagningar blev ett faktum. Talaris hette ett verkstadsföretag med c:a 150 anställda som lade ner i juni 2011. Vad blev resultatet? De som hade sitt boende i Flen fick pendla till närbelägna Katrineholm till Eskilstuna eller Mariefred. Ja – till och med finns det dem som pendlar dagligen med bil till Södertälje c:a 7 mil och Stockholm 12 mil. Det är i Stockholm jobben finns.

Följden blev också att villapriser och bostadsrätter blev billigare att bebo, kanske också osäljbara alltmedan bilpendlare tvangs till långa resvägar. ”Vi skall minska bilismen och avgasutsläppen”, ropar företrädare för miljörörelsen! Ja – hur skall det gå till?

Men vad skriver då Arbetsförmedlingen i Flen? ”Gruvindustrin i Norrland söker gruvarbetare och hänvisar till utlandsjobb”. Det är en person med det svenskklingande namnet Sam Farsani som är chef för arbetsförmedlingen i Flen. Kommer Farsani att skicka arbetslösa Somalier till Norrland eller utomlands? Med all sannolikhet inte – sådana tilltag skulle snabbt nå offentligheten och kunna riskera chefsstolen..

Spanar man in på Arbetsförmedlingen Flen hemsida, så är det inte många lediga arbeten som utannonseras. Kommer Somalierna att få pendla med egna bilar till närbelägna orter med arbeten? Förmodligen inte men lösningen på problemet kanske blir sk nypåfunna ”instegsjobb” vilket innebär att staten betalar lönen för den som anställs, för att vara övertydlig - det är inte arbetsgivarna som står för lönen. Givetvis faller genuina och arbetslösa svenskar inte inom de ramarna utan det handlar enbart om anländande personer främst från andra världsdelar.

Men hur ligger det till med det till med kyrkan, frikyrkan och religionen i Flen? Här finns naturligt den avtynande Svenska Statskyrkan men också frikyrkor såsom SION och Pingstkyrkan. SION kanske har ett 100-tal medlemmar och bedriver skolverksamhet. Pingstkyrkan är definitivt på fallrepet med c:a 30-talet medlemmar. Pingstkyrkan beslöt då att församlingen skulle avvecklas och själva kyrkan (byggnaden) skulle försäljas (eller hyras ut). Priset låg kring 3 miljoner. Då vaknade de företagsamma Somalierna upp, de ville köpa Pingstkyrkan och förvandla byggnaden till en Moské. Men då vaknade också Pingstkyrkan i hela Sverige upp, startade en insamling för att förhindra omvandlingen till en Moské. Och där står nu den tomma Pingstkyrkan utan minareter.

SION har långt bättre ekonomi och av hemsidan framgår att en studieresa har gått av stapeln till Uganda i Afrika: Frågan är varför förlägger SION en studieresa till Uganda? Jo – pastor Geoff har sitt ursprung från Uganda!

”Det är en stor grupp som åker till Uganda 27/10- 6/11, däribland Geoff, Hanna och Daniel. Morgonbön kommer att fortsätta som vanligt och vi har någon att leda bönen varje morgon. Men ungdomsmötena kommer tyvärr att utgå 28/10 och 4/11. Även nattbönen utgår 28/10 men vi har nattbön 4/11. Även 10-12 årsgruppen 27/10 och tonårsgruppen 31/10 blir inställd.”

Länk: http://www.sion.se/wp/category/nyheter/

Vad finns av Hotell och restauranger i Flen? – Hotell ”Loftet” är vad jag kan se – aldrig öppet. Möjligen någon lördagsdans går av stapeln där. Danssugna far i stället till Katrineholm eller Eskilstuna. Det finns en grillkorv restaurang och en Pizzeria av vad jag upptäckt.

Men byggaktiviteter då? - Byggvaruhuset Wooddy har stort sortiment men kundkretsen syns liten. Nybyggen i själva Flen försiggår ej utan det gäller tillbyggnader och reparationer. Bostadsområdet Brogetorp, är ett villa- och radhusområde enbart svensk bebott. ”Diskriminering av Somalier” - kallar de korrekta leden detta orättvisa boende.

I närliggande orter som det lugna och tidigare brukssamhället Hälleforsnäs sker tillbyggnader och reparationer. Men på den lilla orten finns få affärer. Det är till ICA i Flen som folk färdas 2 x 2 mil för att fredagshandla. Då är det köer i ICA i Flen.

Så ligger det till när en liten ort som Flen i Södermanland har hamnat i de mångkulturella leden och arbetslöshetens klor alltmedan SJ X-2000 tåg visslar förbi Flen järnvägsstation.

Skribenten
avatar
Skribenten

Poäng : 2711

Back to top Go down

Re: En muslimsk man boende i Flen har blivit diskriminerad

Post  Robin Shadowes on Mon 7 Nov - 10:18

Kanske Annie Lööf kan åka dit och tala om behovet av "Lilla Mogadishu"?
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3882

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum