Äntligen - nu finns det bot mot rasism!

Go down

Äntligen - nu finns det bot mot rasism!

Post  Dunkelman on Sun 11 Mar - 21:57

"Betablockerande läkemedlet propranolol tycks kunna minska undermedveten rasism hos individer. Åtminstone tyder resultat av en studie som utförts vid brittiska Oxforduniversitetet på det.


Forskargruppen fann att personer som tog propranolol visade mindre benägenhet för rasistiska attityder, när de fyllde i ett testformulär avsett att avslöja undermedveten rasism, jämfört med personer som fått ta placebo, skriver brittiska tidningen The Telegraph i sin nätupplaga.

Propranolol används för att sänka högt blodtryck genom att dämpa hjärtfrekvensen, samt för att komma till rätta med de fysiska symptomen av ångest och migrän.

Vid behandlingen blockeras aktiveringen av det så kallade autonoma nervsystemet och de områden i hjärnan där känslomässiga reaktioner utvecklas, såsom exempelvis rädsla. Forskarna menar att propranolol reducerar rasfördomar eftersom dylika undermedvetna tankar utlöses av det autonoma nervsystemet – det nervsystem som läkemedlet blockerar.

I studien deltog 36 personer, alla vita. Hälften av dem gavs en dos på 40 milligram propranolol, den andra hälften fick placebo. Två timmar senare tog sig samtliga deltagare an ett associationstest, utformat för att avslöja ”subtila och spontana uttryck för fördomar”.

Testet går ut på att deltagarna sorterar in ord som ”glädje”, ”ondska” och ”lycka” samt svarta och vita ansikten i kategorier.

Sylvia Terbeck, studiens huvudförfattare, säger att ”våra resultat ger nya belägg kring de processer i hjärnan som formar underförstådda rasfördomar”.

– Sådana fördomar kan även uppträda hos personer med en uppriktig känsla för jämlikhet, tillägger hon.

Doktor Chris Chambers, verksam vid Cardiffuniversitetets institution för psykologi, poängterar att tolkningen av studiens resultat kräver ”extrem försiktighet”.

– Visst är det här intressant, men enligt min mening kan inte dessa preliminära resultat på långt när ge stöd för att propranolol specifikt påverkar rasattityder, säger han."

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/betablockerare-tycks-kunna-dampa-rasistiska-attityder
avatar
Dunkelman

Poäng : 3389

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum