Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Go down

Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Post  Skribenten on Thu 20 Dec - 18:08

Snart hundra år efter första världskriget har EU en stark strävan att skapa ett ensat och mångkulturellt rike i den tron att krig och förödelse uteblir genom omfattande blandning av vitt skilda etniska grupper, som förnöjda skall ”leva tillsammans”. Gränserna för Europas nationalstater skall suddas ut och upphöra. Samtidigt finns en övertro att ”kulturberikning” automatiskt inställer sig genom ”människors möten”.

Efter mer än 30 års experiment har resultatet blivit ”mångenklaver” med etniska folkgrupper som inte har så mycket (vill ha) med varandra att göra. Sannolikt kommer enklaverna att ge upphov till framtida och våldsamma stridigheter med utradering av svagare kulturer som följd.

I Sverige finns uppfattningar att islam, likt kristendom, är en religion i mängden som du kan ”välja”. Inom Islam är religion och regler för samhällsordningen sammanväxta (familj, äktenskap, barnuppfostran, skola, arv m fl). Nu tillkommer ytterligare en komponent - fundamentalismen med militant inriktning. Steg för steg flyttas positionerna fram och trycks in i mottagarländerna.

Islam har en egen doktrin, där världslig och religiös makt är sammansmält. Den kolliderar med Svenska Kyrkans doktrin. Vilken av dem kommer att gälla?

1. När den lilla orten Flen hamnade på världskartan.
Staden Flen hamnade på världskartan, av skäl som att en muslim, på ett SJ tåg den 27.e maj 2011, tänkt sig utöva en av sina många dagliga bönestunder, men som i samband härmed ej ville visa färdbiljetten och som följd därav blev avvisad från SJ regionaltåg. Händelsen blev en världsnyhet - åtminstone på ett stort antal islamska nyhetssidor. SJ ansåg att konduktören inte hade gjort fel när den lyfte av en 35-årig muslimsk man som bad ombord från tåget i Flemingsberg. I sitt svar till diskrimineringsombudsmannen (DO) hävdar SJ att mannen ljuger och var aggressiv mot personalen.

I samband med incidenten framkom att 35-åringen även hade uppträtt oacceptabelt vid ett flertal tillfällen och SJ övervägde därför att porta mannen från alla SJ-tåg i hela landet. ”Beteendet innefattar ordningsstörningar av allvarligt slag och äventyrar också säkerheten”. Det skrev SJ i sitt svar till DO. Enligt Dag Rosander har SJ aldrig tidigare portat någon person från sina tåg. Den muslimske mannen kan därmed bli den första någonsin.

Länkar till flera islamska nyhetssidor angående Flen:

Länk 1 - http://www.allah.eu/about-islam/sweden-muslim-man-kicked-off-train-for-praying.html

Länk 2 - http://www.thelocal.se/37148/20111103/#

Länk 3 - http://newswire.rstewart.org/news/sweden-muslim-kicked-off-train-for-praying

Länk 4 - http://www.muslimnews.co.uk/news/index.php?section=4

Snabbt nådde nyheten om den förfördelade muslimen ut på all världens nyhetssidor förknippade med den aggressiva inriktningen kallad islam. En slump? Nej – det hela var en iscensatt händelse för att samtidigt nå största möjliga mediala genomslag och den lilla orten Flen i Sörmland hamnade på världskartan

Det kan inte ha undgått läsarna att ytterligare orter i Sörmland är på väg att berikas av Somalier som en följd av regeringsalliansen och miljöparitiets (MP), ävensom med Centerns © gillande av en ökning av migrationen till Sverige företrädesvis av personer från nyssnämnda land i Afrika. Olofssonskan kallade dem för ”nybyggare” som hit kommer.

2. Hur ligger det till med det till med kyrkan, frikyrkan och religionen i Flen?
Här finns naturligt den avtynande Svenska Statskyrkan men också frikyrkor såsom SION och Pingstkyrkan. SION kanske har ett 100-tal medlemmar och bedriver skol- och dagisverksamhet. Pingstkyrkan med sina tidigare c:a 30 medlemmar gav upp varvid beslöts att församlingen skulle avvecklas och själva kyrkan (byggnaden) skulle försäljas (eller hyras ut). Priset låg kring 3 miljoner.

Då vaknade de företagsamma Somalierna upp, de ville köpa Pingstkyrkan och förvandla byggnaden till en Moské. Men då vaknade också Pingstkyrkan i hela Sverige upp, startade en insamling för att förhindra omvandlingen till en Moské. Men det fanns långt mycket starkare kapital kommet utifrån andra länder som kunde ge bättre bud och en moské blev ett faktum i den lilla orten Flen. Ännu så länge står Pingstkyrkan utan minareter och böneutropare. Och i Eskilstunakuriren 23.e nov 2011 lyder en glädjande rubrik: ”Flens första moské blir verklig tack vare miljoninsamling”.

3. En allvarlig stöld från Moskén
Först efter en tid började Flen-borna vakna till liv över den oönskade moskén vilket också Eskilstunakuriren 18.e dec 2012 uppmärksammade och visade fram med rubriken:

Stöld från Moskén.
”Muslimska församlingens moské på Floragatan har utsatts för stöld och ofredande. På lördagen upptäcktes att ett dörrhandtag i entrédörren hade slutits. Någon gång under natten mellan fredagen och lördag har platsen utanför entrén också används som toalett”.

Ja - ha så kan det bli när en oönskad måske etableras. Förmodligen är innehavaren av dörrhandtaget en hjälte i de glada groggarnas lag. Möjligen var det dörrhandtags tjuvens hund som visade intresse för entrén till måsken. Men det hade blivit övermaga om SVT-hade dykt upp med kameror och påföljande indignation. Då hade sannolikt dörrhandtagsstölderna snabbt låtit sprida sig över landet.

Mvh/Skribenten

avatar
Skribenten

Poäng : 2711

Back to top Go down

Re: Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Post  K. V. Pauker on Thu 20 Dec - 20:31

Skribenten wrote:

[- - -]

2. Hur ligger det till med det till med kyrkan, frikyrkan och religionen i Flen?
Här finns naturligt den avtynande Svenska Statskyrkan men också frikyrkor såsom SION och Pingstkyrkan. SION kanske har ett 100-tal medlemmar och bedriver skol- och dagisverksamhet. Pingstkyrkan med sina tidigare c:a 30 medlemmar gav upp varvid beslöts att församlingen skulle avvecklas och själva kyrkan (byggnaden) skulle försäljas (eller hyras ut). Priset låg kring 3 miljoner.

Då vaknade de företagsamma Somalierna upp, de ville köpa Pingstkyrkan och förvandla byggnaden till en Moské. Men då vaknade också Pingstkyrkan i hela Sverige upp, startade en insamling för att förhindra omvandlingen till en Moské. Men det fanns långt mycket starkare kapital kommet utifrån andra länder som kunde ge bättre bud och en moské blev ett faktum i den lilla orten Flen.

[- - -]Rätt åt pingstvännerna*. Men Flen-borna borde ha fått välja om de skulle ta emot kommunplacerade individer som fått uppehållstillstånd eller ej. Det är en legitim synpunkt. Sjöbo höll en folkomröstning om man skulle sluta avtal med Invandrarverket år 1988. Nej-sidan vann med 67,5 %. Sedan orkade man hålla emot i ungefär 10 år innan man till slut fick ge sig för trycket. Dåvarande landshövdingen i Gävleborg Hans Hagnell (s) krävde runt 1986-87 att Gävleborgs län skulle slippa ta emot flyktingar eftersom arbetslösheten var så hög där. År 1968 krävde han i Aftonbladet att den då fria arbetskraftsinvandringen skulle stoppas, vilket också skedde år 1971. För några år sedan drev dock Allianspartierna och Miljöpartiet igenom att arbetskraftsinvandringen skulle släppas fri igen.

En anledning till att en del extrema nationalister som Svenska Motståndsrörelsen verkar kunna vara litet kompis med muslimerna är sannolikt att grupper som är primärt anti-judiska inte skulle anses vara något säkerhetsproblem i ett uttalat muslimskt samhälle. De skulle sannolikt slippa bli telefonavlyssnade och buggade av statsapparaten. De skulle anses vara ett klart mindre säkerhetsproblem än Livets Ordare och pingstvänner som skulle kunna antas spionera för Israel och USA. Så om islam skulle bli en verklig maktfaktor i Sverige så skulle detta sannolikt inte innebära ett ökat tryck på äldre typer av nationalism som främst har en konflikt med judendomen. Speciellt med tanke på att Hitler under 2:a världskriget hade en större grupp muslimska soldater stridande för sig som rekryterats av Stormuftin av Jerusalem som också bodde i Tyskland under 2:a världskriget.

Mer måttfulla nationalister som alltmer kommit att förknippas med en anti-muslimsk och pro-israelisk attityd lär väl dock inte kunna dra någon nytta av den historiska alliansen mellan muslimer och europeiska extremnationalister. Syftet med den draghjälp anti-muslimska nationalister fått i media genom att sättas på agendan och inte utmålas som alltför orumsrena verkar ha varit att göra även den enda färgade invandrargrupp som eventuellt skulle kunna förespråka viss moderation mot kvarvarande svennar och européer som inte vill vara en del av smältdegeln till den sistnämnda gruppens fiender. Själv undrar jag verkligen om detta är så smart. Jag tycker att det smartaste i stället verkar vara att ligga lågt i sionist- och muslim-frågor. Vi tjänar inget på att ta någon fajt med just muslimerna. Jag tycker också att det förefaller rimligt att om extrema nationalister som är öppet mot rasblandning med färgade kan vara litet kompisar med en del muslimer så borde det vara möjligt för mjukare nationalister och populister att strunta i att en del av invandrarna har samma religion som Torbjörn Säfwe konverterat till.

Dessutom tror jag att många icke-muslimska invandrare bara ser antimuslimskheten som en illa dold täckmantel för att man har svårt för färgade människor. Och i 95 % av fallen torde ju detta också vara en riktig iakttagelse.
_________________________________
* Pingstvänner och Livets Ordare tycker att det var rätt att man sparkade ut muslimska och kristna palestinier ur Israel på 40-talet, och konfiskerade deras egendom på 40- och i början på 50-talet, och att det är bättre om de får komma hit i stället. De tycker också att invandring är bra men kan väl gny litet ibland diskret på individnivå om invandrarna blir Israel-kritiska muslimer. Annars är det snarast önskvärt med invandring. Ju mindre andel invånare som är potentiella Björn Björkqvistar och Curt Linussonar som kan göra ett uppror mot Gud genom att vända sig mot Guds egendomsfolk i egenskap av nazister desto bättre, tycker man. Jag tycker att det vore rätt åt Livets Ordarna och de flesta pingstvänner om Sverige blev riktigt mångkulturellt och styrdes av Hamas eller Hizbollah. De skulle garanterat få det svettigt då med den nytolkning av kristendomen som de har. Gammellutheraner och katoliker skulle väl dock islamisterna knappast bry sig om. Övriga samhällskonsekvenser skulle dock bli lika för andra kristna.


Last edited by K. V. Pauker on Thu 20 Dec - 20:32; edited 1 time in total (Reason for editing : Asterisk)

K. V. Pauker

Poäng : 2982

Back to top Go down

Re: Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Post  Max Ronalds on Fri 21 Dec - 10:53

K. V. Pauker wrote:Mer måttfulla nationalister som alltmer kommit att förknippas med en anti-muslimsk och pro-israelisk attityd lär väl dock inte kunna dra någon nytta av den historiska alliansen mellan muslimer och europeiska extremnationalister. Syftet med den draghjälp anti-muslimska nationalister fått i media genom att sättas på agendan och inte utmålas som alltför orumsrena verkar ha varit att göra även den enda färgade invandrargrupp som eventuellt skulle kunna förespråka viss moderation mot kvarvarande svennar och européer som inte vill vara en del av smältdegeln till den sistnämnda gruppens fiender.

Att det skulle uppstå något raskrig är är bara önsketänkande från din sida. Och att säga emot dessa profetior är inte "rasförnekande kulturmarxism" utan ett krasst konstaterande av vilka strukturer som håller ihop den svenska socialismen, vilka som tjänar på den och vilken retorik som eventuellt "provocerar" framtidens skandinaver mest. Jag håller med Guillou på den punkten, det kan vara smart att inte provocera framtidens skandinaver i onödan. Där har vi iaf historisk precedens med Käpplingemorden som exempel (till skillnad från medeltidssagor om kristna vs muslimer).

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4pplingemorden

Dessutom säger han emot sig själv. Du säger först att svenskarna kommer att utgöras av någon smältdegel, för att sedan påpeka att det minsann kommer existera någon sorts "supersvennar" som kommer stå utanför alltsammans. Och denna grupp gör klokt i att inte provocera "invandrarättlingarna" i onödan. T ex genom att uttala sig negativt om islam. Problemet är att inga framtida invandrarättlingar kommer att ta åt sig av vad SD skrev i sina partipublikationer eller vad Livets ord skrek på sina möten.

Problemet är att när en majoritet produktiva människor inte längre är villiga att finansiera den svenska socialismen så kommer socialisterna (eller "konservativa", "nationalister" eller vad bedragarna väljer att kalla sig) oundvikligen att gå samman för att försvara sina privilegier. Då har vi konflikt. Det har ingenting med etnicitet att göra. Jag säger inte att etnicitet inte kan komma att spela en avgörande roll i ett senare skede, men det kommer inte vara den utlösande faktorn. Själva påstående är ju direkt komiskt. Radikal muslim år 2042 sitter på toaletten då han plötsligt hittar något han tror är toalettpapper, men som visar sig vara ett sverigedemokratiskt flygblad från 1995 med nidbilder av muslimer. "Allah akbar, jag blev provocerad, nu vi ska döda dom där otrogna svennarna!!!"

Jag tycker du kan sitta och sprida sin dynga om svennar och svartskallar och sia om ett apokaloptiskt raskrig hur mycket du vill. Men då borde du först lära sig att inte vara anonym om man vill bli tagen på allvar och att alltid vara beredd på motargument.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 2995

Back to top Go down

Re: Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Post  K. V. Pauker on Fri 21 Dec - 23:16

Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:Mer måttfulla nationalister som alltmer kommit att förknippas med en anti-muslimsk och pro-israelisk attityd lär väl dock inte kunna dra någon nytta av den historiska alliansen mellan muslimer och europeiska extremnationalister. Syftet med den draghjälp anti-muslimska nationalister fått i media genom att sättas på agendan och inte utmålas som alltför orumsrena verkar ha varit att göra även den enda färgade invandrargrupp som eventuellt skulle kunna förespråka viss moderation mot kvarvarande svennar och européer som inte vill vara en del av smältdegeln till den sistnämnda gruppens fiender.

Att det skulle uppstå något raskrig är är bara önsketänkande från din sida. Och att säga emot dessa profetior är inte "rasförnekande kulturmarxism" utan ett krasst konstaterande av vilka strukturer som håller ihop den svenska socialismen, vilka som tjänar på den och vilken retorik som eventuellt "provocerar" framtidens skandinaver mest. Jag håller med Guillou på den punkten, det kan vara smart att inte provocera framtidens skandinaver i onödan. Där har vi iaf historisk precedens med Käpplingemorden som exempel (till skillnad från medeltidssagor om kristna vs muslimer).

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4pplingemorden

Dessutom säger han emot sig själv. Du säger först att svenskarna kommer att utgöras av någon smältdegel, för att sedan påpeka att det minsann kommer existera någon sorts "supersvennar" som kommer stå utanför alltsammans. Och denna grupp gör klokt i att inte provocera "invandrarättlingarna" i onödan. T ex genom att uttala sig negativt om islam. Problemet är att inga framtida invandrarättlingar kommer att ta åt sig av vad SD skrev i sina partipublikationer eller vad Livets ord skrek på sina möten.

Problemet är att när en majoritet produktiva människor inte längre är villiga att finansiera den svenska socialismen så kommer socialisterna (eller "konservativa", "nationalister" eller vad bedragarna väljer att kalla sig) oundvikligen att gå samman för att försvara sina privilegier. Då har vi konflikt. Det har ingenting med etnicitet att göra. Jag säger inte att etnicitet inte kan komma att spela en avgörande roll i ett senare skede, men det kommer inte vara den utlösande faktorn. Själva påstående är ju direkt komiskt. Radikal muslim år 2042 sitter på toaletten då han plötsligt hittar något han tror är toalettpapper, men som visar sig vara ett sverigedemokratiskt flygblad från 1995 med nidbilder av muslimer. "Allah akbar, jag blev provocerad, nu vi ska döda dom där otrogna svennarna!!!"

Jag tycker du kan sitta och sprida sin dynga om svennar och svartskallar och sia om ett apokaloptiskt raskrig hur mycket du vill. Men då borde du först lära sig att inte vara anonym om man vill bli tagen på allvar och att alltid vara beredd på motargument.Alltså, skulle jag vilja ha ett "raskrig" om jag tycker att det är viktigt att den svenska ursprungsbefolkningen inte stöter sig i onödan med den framtida majoritetsbefolkningen? Då borde jag väl snarare tycka att raskrigsscenario är ett problem?

Sedan det här om att jag skulle vara Jan Guillou. Jag har ju kommenterat det förr. Tycker du att han har åsikter som liknar mina i invandringsfrågor? Eller är det det faktum att han är pro-palestinsk samtidigt som jag tycker att man inte bör stöta sig i onödan med araber och muslimer som gör att du tycker att jag liksom är Jan Guillou? Men jag får väl tacka om du tycker att jag skriver som en bestsellerförfattare. Jan Guillou själv blir väl dock inte lika glad. Det värsta som finns är väl att bli förknippad med invandringskritiker. Så han blir väl som sagt sur om jag inte påpekar att jag inte är Jan Guillou.

Din länk om den tyska massakern på svenskar i Stockholm på medeltiden var dock intressant. Det här är ett exempel på att andra folkgrupper kan vara dumma mot svennar inom vissa, begränsade geografiska områden där svennarna inte är majoritet. Kände inte till den här händelsen tidigare och hade aldrig hört talas om den.

K. V. Pauker

Poäng : 2982

Back to top Go down

Re: Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Post  Max Ronalds on Sat 22 Dec - 0:01

K. V. Pauker wrote:Din länk om den tyska massakern på svenskar i Stockholm på medeltiden var dock intressant. Det här är ett exempel på att andra folkgrupper kan vara dumma mot svennar inom vissa, begränsade geografiska områden där svennarna inte är majoritet. Kände inte till den här händelsen tidigare och hade aldrig hört talas om den.

Nu är du tillbaka med din intellektuella fotbollshuliganism där två grupper, "svennarna" och "svartskallarna", helt omotiverat riskerar att bli "dumma mot varandra". Det är möjligt att det har varit den utlösande faktorn för konflikter bland mindre begåvade folkslag på Balkan och i centralafrika. Men vad Käpplingemorden lär oss är att när en grupp improduktiva utsugare känner att sina privilegier är hotade så kommer de ta till våld för att försvara dessa. Där skiljer sig inte den nuvarande skattefinansierade välfärdssocialismen från tidigare administrativa system. Det är möjligt att detta är "marxism", men jag tycker verkligen inte att man måste förespråka någon "rasblandad multikultiutopia" för att konstatera vissa grundläggande försvarsmekanismer hos de härskande klasserna. Att klassmedvetenhet och rasmedvetenhet skulle stå i någon sorts diametral kontrast till varandra är bara bullshit rakt igenom. Jag tror inte att etnicitet kommer att utlösa några konflikter, däremot tror jag att etnicitet är en grundförutsättning för att kunna utkämpa dem.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 2995

Back to top Go down

Re: Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Post  Robin Shadowes on Sat 22 Dec - 11:48

Fast uttryck som svennar och svartskallar är ju som direkt urklippt ur M'sieu Gulios vokabulär. Han har mig veterligen använt dem mer än en eller två gånger om man säger så. Svänger sig även med dessa schangdobla ord i televisionen emellanåt. En ytterligt märklig slump om än en smärre detalj i helheten. lol
avatar
Robin Shadowes
Leg. Vampür

Poäng : 3882

Back to top Go down

Re: Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Post  Max Ronalds on Tue 8 Jan - 1:16

Max Ronalds wrote:
K. V. Pauker wrote:Mer måttfulla nationalister som alltmer kommit att förknippas med en anti-muslimsk och pro-israelisk attityd lär väl dock inte kunna dra någon nytta av den historiska alliansen mellan muslimer och europeiska extremnationalister. Syftet med den draghjälp anti-muslimska nationalister fått i media genom att sättas på agendan och inte utmålas som alltför orumsrena verkar ha varit att göra även den enda färgade invandrargrupp som eventuellt skulle kunna förespråka viss moderation mot kvarvarande svennar och européer som inte vill vara en del av smältdegeln till den sistnämnda gruppens fiender.

Att det skulle uppstå något raskrig är är bara önsketänkande från din sida. Och att säga emot dessa profetior är inte "rasförnekande kulturmarxism" utan ett krasst konstaterande av vilka strukturer som håller ihop den svenska socialismen, vilka som tjänar på den och vilken retorik som eventuellt "provocerar" framtidens skandinaver mest. Jag håller med Guillou på den punkten, det kan vara smart att inte provocera framtidens skandinaver i onödan. Där har vi iaf historisk precedens med Käpplingemorden som exempel (till skillnad från medeltidssagor om kristna vs muslimer).

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4pplingemorden

Dessutom säger han emot sig själv. Du säger först att svenskarna kommer att utgöras av någon smältdegel, för att sedan påpeka att det minsann kommer existera någon sorts "supersvennar" som kommer stå utanför alltsammans. Och denna grupp gör klokt i att inte provocera "invandrarättlingarna" i onödan. T ex genom att uttala sig negativt om islam. Problemet är att inga framtida invandrarättlingar kommer att ta åt sig av vad SD skrev i sina partipublikationer eller vad Livets ord skrek på sina möten.

Problemet är att när en majoritet produktiva människor inte längre är villiga att finansiera den svenska socialismen så kommer socialisterna (eller "konservativa", "nationalister" eller vad bedragarna väljer att kalla sig) oundvikligen att gå samman för att försvara sina privilegier. Då har vi konflikt. Det har ingenting med etnicitet att göra. Jag säger inte att etnicitet inte kan komma att spela en avgörande roll i ett senare skede, men det kommer inte vara den utlösande faktorn. Själva påstående är ju direkt komiskt. Radikal muslim år 2042 sitter på toaletten då han plötsligt hittar något han tror är toalettpapper, men som visar sig vara ett sverigedemokratiskt flygblad från 1995 med nidbilder av muslimer. "Allah akbar, jag blev provocerad, nu vi ska döda dom där otrogna svennarna!!!"

Kanske ett ännu bättre exempel på hur jävla löjlig Guillous mindrevärdskomplex är i form av "vi får inte provocera svartskallarna i onödan".

http://www.aftonbladet.se/kultur/article16027815.ab

Mot fienden var han skoningslös. Vid Fort Pillow i Tennessee slaktades de tillfångatagna nordstatarna. Många var afro­amerikaner och för dem fanns ingen nåd.
Efter kriget terroriserade Ku Klux Klan de frigivna svarta i Södern.
Men 1869, fyra år efter krigslutet, la han ner verksamheten, tydligen för att han insåg att de nya tiderna var här för att stanna. Fast andra fortsatte ju …
Och nu sitter han här i en egen park på en av sina många hästar. I en stad som till 85 procent består av afroamerikaner.
Ingen har klottrat på statyn. Ingen har kladdat på hans gravsten – han är begravd här också. Undrar hur det skulle se ut om man satte upp en staty av kapten Mesterton i Ådalen?
Jag snackar med en svart kille bredvid mig på soffan:
– Varför skulle nån bry sig?, säger han. Forrest sitter bra där han sitter. Han kommer inte vidare. Men det har ju vi gjort.

Att socialisterna tror att det är någonting annat än den egna ideologin som kommer att provocera framtidens människor ligger helt i linje med deras självbild.
avatar
Max Ronalds

Poäng : 2995

Back to top Go down

Re: Någon hade bajat i entrén på Moskén i Flen

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum